Německo zjednodušilo a vylepšilo podporu podnikatelům

flag-germany-1132796_1920.jpg

11.2.2021, Listopad – prosinec 2020

Při uzavření

Opatřeními přímo či nepřímo zasažené podniky všech velikostí a oborů (restaurace, hotely, bary, divadla, veletrhy, cateringy) mohou od 2.11. využít tzv. Novemberhilfe a Dezemberhilfe (v důsledku opatření aplikovaných od konce října, kompenzace ve výši 75 % výpadku tržeb vztaženo ke stejnému měsíci v roce 2019, vypláceno přes jednotlivé spolkové země, žádost možno podat do 30.4.).

nebo

Při výpadku tržeb v důsledku koronaviru ve výši nejméně 30 % v listopadu a/nebo v prosinci ve srovnání s 2019 (podniky, živnostníci, volné živnosti všech oborů) tzv. Překlenovací pomoc III (příspěvek na fixní náklady do max. výše 1.500.000 EUR / měsíc).

Leden – únor 2021

Při výpadku tržeb v důsledku koronaviru ve výši nejméně 30 % za jeden měsíc ve srovnání s referenčním měsícem v roce 2019 (podniky, živnostníci, volné živnosti všech oborů) tzv. Překlenovací pomoc III (příspěvek na fixní náklady do max. výše 1.500.000 EUR / měsíc).

nebo

V případě výpadku příjmu nejméně 51 % u samostatné výdělečné činnosti (či srovnatelné činnosti) ve srovnání s rokem 2019 (živnostníci, dohodáři a krátkodobí zaměstnanci v múzických uměních) tzv. Neustarthilfe (pomoc pro nový start) v rámci tzv. Překlenovací pomoci III (paušální záloha na náklady jednorázově, až do výše 7.500 EUR).

Zdroj informací:11.2.2021, hkcr, Bundesministerium der Finanzen