190autumn-83761_1280.jpg

Vláda schválila změny v Programu Antivirus. Do konce roku byl prodloužen Režim B.  Vláda schválila prodloužení doby uznatelnosti výdajů v Cíleném programu podpory zaměstnanosti Antivirus – Režim B do 31. prosince 2020. Navázala tak na již schválené prodloužení a rozšíření programu Antivirus – Režim A, které bylo vládou schváleno již 14. října.

Režim B je určen k řešení nepřímých hospodářských dopadů pandemie COVID-19. Propukající hospodářská krize se totiž netýká výhradně těch zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci se ocitnou v karanténě, nebo těch, jejichž provoz byl přímo uzavřen vládními opatřeními. Vzhledem k vzájemným vazbám v dodavatelsko-odběratelských vztazích zasahují tato opatření i další sektory hospodářství.

Podle MPSV je zároveň nutné podpořit i takové zaměstnavatele, kteří byli nuceni přechodně uzavřít své provozy pro vysokou absenci svých zaměstnanců, ať z důvodu nemocnosti, či z důvodu péče o děti při uzavření škol. I v těchto případech vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele, při nichž je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy. Právě pro tyto zaměstnavatele je Režim B programu Antivirus určen.

Doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus – Režim B byla prodloužena do 31. prosince 2020 bez dalších změn. Příspěvek bude tedy nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B tak zůstává naprosto stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo samotné Úřady práce ČR.

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc říjen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce listopad.

Náměty Hospodářské komory k fungování Antiviru B ZDE

Podat žádost je možné ZDE na stránce MPSV.

Manuál pro zaměstnavatele ke stažení ZDE

--

Vláda při rozhodování o prodloužení programu Antivirus B nezohlednila problémy s jeho aplikací v praxi

27.10.2020 TO HKČR

Hospodářská komora oceňuje, že se vláda rozhodla do konce letošního roku prodloužit program Antivirus B, prostřednictvím kterého je zaměstnavatelům poskytován příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Náhrada mzdy přitom odpovídá 60 až 100 % průměrného výdělku podle toho, zda zaměstnanci nepracují kvůli nařízené karanténě nebo péči o děti u významné části jejich spolupracovníků, či se u firmy omezila dostupnost surovin nebo snížila poptávka po zboží a službách vlivem vládou přijatých opatření. Vláda ale navzdory problémům s aplikací programu v praxi neupravila jeho parametry, kvůli čemuž bude trh práce nadále paralyzován, na náhradu mezd nedosáhnou zaměstnanci odštěpných závodů nebo bude nadále úřady vynucováno na zaměstnavatelích formalistické plnění podmínek programu, aniž by přikládaly důraz spíše na účel poskytnutých prostředků.

Prodloužení programu Antivirus B bez zapracování úprav reagujících na praxi je podle Hospodářské komory signálem, že vláda nedostatečně zohledňuje oprávněné výhrady. Kvůli tomu budou nadále na jedné straně podporovány podniky, které by se ocitly v existenčních potížích i bez vládních restrikcí, na straně druhé budou nadále diskriminováni zaměstnanci vybraných podniků, kteří nebudou mít nárok na pomoc jen proto, že stát se obává zvýšené administrace.

Hospodářská komora v minulých dnech v osmi námětech navrhla resortu práce, aby ministerstvo umožnilo čerpat prostředky odštěpným závodům, jejichž zaměstnanci jsou z nároku na udržení pracovního místa neodůvodněně vyloučeni. Zároveň požádala, aby upustilo od svého přepjatého formalismu při posuzování porušení podmínek programu, kvůli kterému musí podnikatelé státu vracet peníze vyplacené zaměstnancům, aniž by způsobili nějakou faktickou škodu.

Hospodářská komora upozorňuje, že program Antivirus zmrazil tuzemský trh práce, kvůli čemuž zaměstnanci s vhodnou kvalifikací nyní chybí jiným zaměstnavatelům, kteří by jejich dovednosti a zkušenosti využili. Stát podle nich udržuje na kapačkách i pracovní místa, která poté, co Antivirus skončí, budou stejně zrušena.

Hospodářská komora proto ministerstvu práce navrhla cestu, jak pracovní trh uvolnit. Navrhla, aby stát zrušil podmínku programu Antivirus, podle níž je zakázáno čerpat peníze na pracovní místo ve výpovědní lhůtě. V současnosti totiž platí, že pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď, nemůže čerpat peníze ze žádného programu, a ještě musí hradit mzdové náklady za tři až pět měsíců, tedy za výpovědní dobu a odstupné.

Nepřehlédněte:

Náměty Hospodářské komory na úpravu programu Antivirus B ZDE

Informace k prodloužení programu Antivirus B do 31. prosince 2020 ZDE