MPSV: Program Antivirus A se prodlouží do konce srpna

208money-3818438_1280.jpg

9.6., TZ HKČR_Vláda ČR na svém zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz.

Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč.

Epidemiologická situace

Přes výrazné zlepšení epidemiologické situace v České republice existují nadále lokální centra nákazy COVID-19 (např. Praha, Karvinsko – důl Darkov) a ČSSZ stále eviduje nové případy nařízení karantény. V týdnu od 25. května do 31. května 2020 se jednalo až o 278 nových případů za den (dne 25. května 2020, denní průměr v tomto týdnu činil 118). Prognóza je taková, že nové případy nařízených karantén budou v dalších měsících přibývat.

Omezení konání akcí s účastí nad 500 osob

Přes významné uvolnění v oblasti podnikatelských aktivit nadále existují ekonomické činnosti, jejichž výkon je mimořádnými vládními opatřeními do značné míry omezen. V tomto případě se jedná zejména o stále trvající zákaz hromadných akcí nad 500 osob (od 8. června 2020 do odvolání). Tento zákaz fakticky znemožňuje realizaci veletrhů, festivalů a jiných velkých kulturních akcí. V oblasti zajišťování veletrhů, jejich organizace a správy veletržních prostor MPSV odhaduje dotčení zhruba 1 500 zaměstnanců. Pokud jde o velké kulturní akce, zde se mohou setrvávající omezení negativně projevit
až u cca 3 000 pracovních míst.

Příspěvek poskytovaný v režimu A činí 80 % uznatelných výdajů zaměstnavatele, maximálně však 39 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Celkové náklady prodloužení uznatelnosti výdajů režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020 odhaduje MPSV na maximálně 604,8 mil. Kč.