MPO: COVID Nájemné: Podmínky podpory, kde a do kdy podat žádost v programu

bakery-1868925_1920.jpg

26.6.2020_Ode dneška, tedy od pátku 26. června, do středy 30. září 2020 mohou podnikatelé žádat o dotaci z programu COVID-Nájemné. Speciální podporu v reakci na pandemii koronaviru připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Žádat o ni lze elektronicky prostřednictvím informačního systému.

Dotace se týká letošního dubna, května a června. Pomoc z programu COVID-Nájemné se týká podnikatelů, kteří museli kvůli opatřením proti koronaviru uzavřít nebo omezit provoz. MPO předpokládá, že by mohlo jít až o 150 tisíc provozoven, které dostanou dotaci na principu participace: majitel poskytne nájemci slevu 30 %, 20 % zaplatí nájemce a na 50 % nájemného přispěje stát. V současné době je na program alokováno 5 miliard korun.

„Bude-li třeba, požádáme o navýšení alokace tak, aby se vyšlo vstříc všem,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová

Maximální podpora činí 10 milionů korun, přičemž platí, že nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dostanou podporu 80 %. Podmínkou je také to, že žadatel nesmí překročit dočasný rámec veřejné podpory 800 000 eur (více než 21 milionů korun), který stanovila Evropská komise.

Stanovisko Evropské komise (EK) je také důležité v souvislosti s programem Antivirus, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Podle MPSV pomoc v rámci Antiviru není veřejnou podporou, což by znamenalo možnost současně čerpat jak Antivirus, tak COVID-Nájemné. Finální slovo nicméně bude mít EK, kterou MPSV požádalo o vyjádření.

Všechny potřebné formuláře, (např. čestná prohlášení) jsou připraveny v informačním systému AIS MPO. Vstup do něj je možný výhradně prostřednictvím prostředků pro elektronickou identifikaci v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Jak bude žadatel žádost vyplňovat, systém na základě vložených údajů připraví a předvyplní také potřebná prohlášení. Těmi jsou:

K žádosti je třeba přiložit i doklad o úhradě nájemného za leden a únor či potvrzení o úhradě nájemného alespoň ve výši podpory, kterou podnikatelé požadují.

Podpora se týká nájemních smluv uzavřených před 13. březnem, při respektování faktu, že na nájemné nebude podnikatel čerpat jinou státní pomoc.

Podrobnosti naleznete na webu MPO. Jste-li právnická nebo podnikající fyzická osoba se sídlem v hlavním městě, své dotazy můžete směřovat i na poradnu Hlavního města Prahy a Hospodářské komory ZDE

HK ČR