Možnost účasti na výstavách v rumunském Aradu

24. 5. 2016

Dovolujeme si Vás informovat o konání dvou výstav v rumunském Aradu. Město Arad se nachází v blízkosti státní hranice s Maďarskem a je důležitým průmyslovým centrem Rumunska.

Známá je zdejší výroba vozového parku pro železnice, městskou hromadnou dopravu, obráběcích strojů, umělých hnojiv a nábytku. Město Arad je důležitým komunikačním uzlem s vlastním letištěm. Partnerským městem je Praha 5 a město úzce spolupracuje také s Plzní, neboť se uchází o projekt Evropského města kultury. Zdejší hospodářská komora, se kterou Velvyslanectví v Bukurešti úzce spolupracuje, tentokrát vystavovatelům nabízí možnost účasti a to hned na dvou výstavách:

V případě Vašeho zájmu o výstavy Vám potřebnou asistenci poskytne pan Milan Peprník, rada-vyslanec

Velvyslanectví České republiky v Bukurešti
Ion Ghica 11, Bucuresti
milan_peprnik@mzv.cz
mobil 0040 744 330002