Mise ministra průmyslu a obchodu do Egypta a Jordánska

15. 3. 2016

Hospodářská komora České republiky byla pověřena organizací doprovodné podnikatelské mise ministra průmyslu a obchodu ČR pana Jana Mládka ve dnech 23.-26. dubna 2016 v rámci jeho návštěvy Egypta (Káhira a Alexandrie) a Jordánska (Ammán).

Podnikatelská mise navazuje na dobré obchodní vztahy ČR s těmito zeměmi v minulých letech a v případě Egypta je zároveň příležitostí pro znovuoživení byznysu po turbulentním období v souvislosti s Arabským jarem. 

Hlavním cílem doprovodné podnikatelské mise je rozvoj ekonomických vztahů mezi českými a egyptskými resp. jordánskými exportéry, importéry a investory.
 
V předběžném programu plánujeme zorganizovat podnikatelská fóra v Káhiře, Alexandrii a Ammánu včetně B2B jednání mezi českými a egyptskými resp. jordánskými firmami. V programu rovněž připravujeme účast českých firem na jednání Mezivládní smíšené komise v Káhiře. Počítáme také se setkáním účastníků s ministrem průmyslu a obchodu a s představiteli Velvyslanectví České republiky v Egyptě resp. v Jordánsku. Na podrobnějším programu nyní intenzivně pracujeme.

V souvislosti s uvedenou účastí firem na jednání Mezivládní smíšené komise Vás vyzýváme, pokud se potýkáte s nějakým problémem v Egyptě nebo máte podnět, který by měl být případně projednán na tomto zasedání v Káhiře, o zaslání podkladů v emailu spolu se závaznou přihláškou. Tyto podklady poskytneme i sekretariátu pana ministra.
 
Záloha na účastnický poplatek činí 1.358,- EUR a zahrnuje 3x ubytování se snídaní, úhradu vízových poplatků, podíl na místních transferech, pronájmy jednacích prostor, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 36.700 Kč (o této skutečnosti nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce).
 
V případě Vašeho zájmu o účast zašlete sken vyplněné a podepsané závazné přihlášky na veselka@komora.cz. Dále prosím přiložte vyplněný firemní profil v angličtině ve formátu MS WORD a stručný company slide.

Vzhledem k omezené kapacitě je uzávěrka přihlášek již 24. března 2016.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelských setkáních v uvedených městech a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: pí. Jitka Zámorská, zamorska@ppagency.cz, tel: 221 406 662.

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Veselka
projektový manažer

Zahraniční odbor
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 357
Veselka@komora.cz  |  www.komora.cz