MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Balíček opatření na podporu exportérů od EGAP

780business-1845350_1280.jpg

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. („EGAP“) připravila v reakci na aktuální dění ve světě balíček opatření na podporu exportérů, který je určen všem českým vývozcům včetně malých a středních podniků a podnikajících fyzických osob.

Součástí balíčku je zavedení tzv. Fast tracku, který umožňuje přednostní vyřízení žádosti pro exportéry, kteří v důsledku světové pandemie COVID-19 hledají nové odběratele.


Dalšími opatřeními jsou výrazné snížení poplatků pro vývozce, kteří budou poptávat produkty u EGAP, společně se zkrácením doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (tzv. čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc. Tato opatření by měla pomoci řešit případné problémy s cashflow vývozce.


Další informace včetně postupů, jak o podporu požádat, naleznete 
zde.

Další daňové, právní a ekonomické informace související s pandemickou krizí naleznete na našich webových stránkách v sekci 
pandemie-informace.


E-servis KODAP, č. 879