Mimořádná možnost dotace na pořízení technologií

7. 8. 2015

Vzhledem k nečerpání a přebytku dotačních prostředků vyhlásí Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 17.8.2015 mimořádnou výzvu pro podání žádostí o podporu na pořízení technologií v nejoblíbenějším programu ROZVOJ ze starého operačního programu podnikání a inovace.

Příjem registračních žádostí: 17.8.2015 – 15.9.2015
Příjem plných žádostí: 17.8.2015 – 19.10.2015
Mimořádné jsou také podmínky schválení. V okamžiku vydání rozhodnutí o přidělení dotace musí být ukončeno výběrové řízení dle pravidel OPPI včetně podepsané kupní smlouvy za předpokladu, že realizace projektu a poslední platba za dodávku zúčtovaná bankou proběhne do 31.12.2015.

Další informace získáte u společnosti REGIOINFO, spol. s r.o., Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec 5, +420 482 710 625, info@regioinfo.cz