Máte nápad na inovaci? Potřebujete spolupracovat s výzkumníky?

27. 7. 2015

Potřebujete inovovat svůj produkt či technologii? Potřebujete zpracovat technickou dokumentaci prototypu nového zařízení či vyvinout a otestovat nový materiál pro svůj výrobek? Získejte „inovační voucher“ Libereckého kraje a vyzkoušejte spolupráci s výzkumníky.

Opět je pro malé a střední podnikatele působící v Libereckém kraji otevřena možnost  získat grant k navázání spolupráce s výzkumníky širokého spektra oborů z celé České republiky a řešení konkrétního zadání definovaného podnikatelem.  

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci a elektronický formulář žádosti  lze získat na internetové adrese poskytovatele, Libereckého kraje, v sekci Dotace – Dotační fond LK – 2. Oblast podpory regionální rozvoj - 2.2. Regionální inovační program 
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program

Výše dotace se pohybuje od 50 000,-Kč do 150 000,-Kč, kdy spoluúčast Libereckého kraje činí maximálně 70% celkových způsobilých nákladů projektu.


V případě dotazů se obracejte na kontaktní pracovníky:

Ing. Eva Benešová, tel.: 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz
Ing. Ivana Ptáčková, tel.: 485 226 577, e-mail:
ivana.ptackova@kraj-lbc.cz 

Lhůta pro podávání návrhů projektů je stanovena od 25.7.2015 do 15.9.2015, do 14:00 hod.