Malá adventní (ne)daňová vsuvka

26. 11. 2015

" Potřebujeme politiku, která uvažuje v širokých perspektivách, která uskutečňuje nový integrální přístup a zahrnuje do interdisciplinárního dialogu různé aspekty krize. Mnohokrát je sama politika zodpovědná za svou vlastní diskreditaci z důvodu korupce a nedostatku kvalitních veřejných strategií."

Nadcházející adventní období je příležitostí k zastavení, ohlédnutí a přemýšlení nad cílem, smyslem a důsledky našeho běžného mnohdy už zcela rutinního klopotného počínání.
Jestliže v průběhu roku ve svých statích a úvahách odkazuji na texty zákonů a směrnic nejrůznějších institucí, ke ztišenému a pokornému adventnímu rozjímání doporučuji četbu encykliky LAUDATO SI´ papeže Františka nazvanou „O péči o společný domov“, která byla vyhlášena  24. května 2015. Svoje doporučení asi nejpřesvědčivěji doložím následující obsáhlejší citací z částí 197 a 198 této Encykliky, kde nám  papež František sděluje:
" Potřebujeme politiku, která uvažuje v širokých perspektivách, která uskutečňuje nový integrální přístup a zahrnuje do interdisciplinárního dialogu různé aspekty krize. Mnohokrát je sama politika zodpovědná za svou vlastní diskreditaci z důvodu korupce a nedostatku kvalitních veřejných strategií."

Neplní-li stát svůj vlastní úkol na nějakém území, mohou se vyskytnout jisté ekonomické skupiny, vydávat se za dobrodince, osobovat si reálnou moc, cítit se oprávněnými nezachovávat pravidla, a dokonce i poskytovat prostor různým formám organizované kriminality, obchodování s lidmi, obchodu s drogami a násilí, které se těžko vykořeňují.
Pokud politika není schopna skoncovat se zvrácenou logikou a navíc zůstává uzavřená v nesourodých diskurzech, ani nadále nebudeme řešit velké problémy lidstva. Strategie reálné změny vyžaduje nové promyšlení celkových procesů, neboť nestačí zabývat se povrchními ekologickými úvahami, když není kritice vystavena logika, která stojí za současnou kulturou. Zdravá politika by měla být s to přijmout tuto výzvu.
Politika a ekonomika mají sklon navzájem se obviňovat, kdo může za chudobu a za devastaci životního prostředí. Očekává se však od nich, aby uznaly své chyby a nalezly formy interakce zaměřené na společné dobro.
Zatímco jedni se plahočí pouze za ekonomickým ziskem a druzí jsou posedlí pouze uchováním nebo rozšiřováním své moci, zůstávají nám jen války nebo pochybné dohody, v nichž to, co obě strany nejméně zajímá, je zachování životního prostředí a péče o nejslabší. I zde platí princip, že jednota má převahu nad konfliktem.“   

Papeži Františkovi přeji úspěšný a bezpečný průběh jeho nastávající mise směřující na neklidná místa afrického kontinentu a nám všem pozorné čtení a promýšlení poselství obsaženého v Encyklice, která je aktuálně dostupná na předvánočních pultech knihkupců. 

      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce