Makedonská republika s ministrem zahraničních věcí ČR

15. 1. 2016

Hospodářská komora České republiky byla pověřena organizací doprovodné podnikatelské mise ministra zahraničních věcí ČR pana Lubomíra Zaorálka ve dnech 9. - 10. února 2016 v rámci jeho návštěvy Makedonské republiky (Skopje).

Hlavním cílem doprovodné podnikatelské mise je posílení ekonomických vztahů mezi českými a makedonskými exportéry, importéry a investory a upevnění již stávajících obchodních vazeb.
V předběžném programu se počítá mj. s organizací podnikatelského fóra, které zahájí ministr zahraničních věcí a následných B2B jednání mezi českými a makedonskými firmami. Pokud již máte v Makedonii obchodní partnery, doporučujeme Vám je na podnikatelské fórum rovněž pozvat.

Podrobnější program se nyní intenzivně připravuje a bude upřesněn v koordinaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a naším zastupitelským úřadem. Odlet vládním speciálem z vojenského letiště Praha-Kbely je předběžně plánován na 9. února kolem 18. hodiny, návrat 10. února ve večerních hodinách.

Záloha na účastnický poplatek činí 13.500,- Kč a zahrnuje ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, pronájmy jednacích prostor, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.
 
V případě Vašeho zájmu o účast zašlete sken vyplněné a podepsané závazné přihlášky na e-mail veselka@komora.cz. Dále prosím přiložte vyplněný firemní profil v angličtině ve formátu MS WORD a vyplněný company slide z přílohy se stručnými informacemi o Vaší společnosti (dle popisků na slidu).

Uzávěrka přihlášek je již v pátek 22. ledna 2016. 
 

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Veselka
projektový manažer

Zahraniční odbor
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27/82  |  CZ-190 00  Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 266 721 357
Veselka@komora.cz  |  www.komora.cz