M. Bauer, 29.3.2020, dopis předsedy představenstva

293stažený soubor (2).jpg

Pěkný večer, 

rád bych Vám předal opět po týdnu shrnutí dění ve složité době, paralyzované opatřeními proti šíření viru.

 

Kancelář jablonecké OHK je stále v provozu, jednotliví pracovníci pracují odděleně, částečně v kanceláři, částečně na home office, kancelář ale v bezkontaktním režimu pracuje po celou dobu mimořádného stavu, vč. certifikačních služeb. Omezena je služba CzechPoint (+420 483 346 000). Informace k provozu kanceláře naleznete na www.ohkjablonec.cz/o-nas/urad-kontakty

Společně s Krkonošskou agenturou regionálního rozvoje z Jelení Hory a Svazkem měst a obcí Krkonoše dokončujeme projekt virtuální stezky po řemeslech. Věříme, že se situace zlepší, a do všech těchto provozů zajímavých regionálních firem budou moci návštěvníci znovu zavítat nejen online. Každodenně přinášíme ověřené aktuální informace pro podnikatele na www.ohkjablonec.cz.  

   

Jednání s komunálními úřady:

V Jablonci nad Nisou jsem prostřednictvím náměstka primátora pro ekonomické věci požádal, aby byla firmám a živnostníkům, kteří mají pronajaté kanceláře či provozovny v městských nemovitostech, posunuta povinnost splácet nájemné, a to do doby po zrušení opatření vlády a obnovení provozu.  


Informace o opatřeních vlády, bank a podobně, zprávy z centrálních úřadů: 

Kolegyně z kanceláře OHK v Jablonci nad Nisou mají za úkol přeposílat informace, které dostáváme z pražské kanceláře HK ČR nebo od prezidenta Vladimíra Dlouhého.

Údajně byly již přiděleny první úvěry ČMZRB, pravidla kurzarbeitu a dalších podpor pro zaměstnance, kteří nemohou kvůli opatřením vykonávat svou činnost, by měla být uvedena v platnost od 1. dubna, banky se připravují na odklady splátek úvěrů.

 

Aktivity našich členů nabízejících pomoc v době výjimečného stavu: 

Dostali jsme informace o příslušných aktivitách od společnosti Aperta a Hotel Rehavital. Rozjela se služba naší společnosti Sundisk Pomáháme, do které se zapojila řada podnikatelů z Jablonecka, včetně našich členů, např. Kitl, Restaurace Půlměsíc, Kozí farma Pěnčín a dalších firem: Mass.na, Koláčkova pekárna, Pivovar Volt, Lordy Jerky a dalších. 

 

Věřme, že se z toho vzpamatujeme a rychle vše obnovíme. Přeji Vám i Vašim blízkým přečkání téhle doby ve zdraví, 

Martin Bauer, předseda představenstva OHK v Jablonci nad Nisou a KHK Libereckého kraje