Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

M. Bauer, 29.3.2020, dopis předsedy představenstva

293stažený soubor (2).jpg

Pěkný večer, 

rád bych Vám předal opět po týdnu shrnutí dění ve složité době, paralyzované opatřeními proti šíření viru.

 

Kancelář jablonecké OHK je stále v provozu, jednotliví pracovníci pracují odděleně, částečně v kanceláři, částečně na home office, kancelář ale v bezkontaktním režimu pracuje po celou dobu mimořádného stavu, vč. certifikačních služeb. Omezena je služba CzechPoint (+420 483 346 000). Informace k provozu kanceláře naleznete na www.ohkjablonec.cz/o-nas/urad-kontakty

Společně s Krkonošskou agenturou regionálního rozvoje z Jelení Hory a Svazkem měst a obcí Krkonoše dokončujeme projekt virtuální stezky po řemeslech. Věříme, že se situace zlepší, a do všech těchto provozů zajímavých regionálních firem budou moci návštěvníci znovu zavítat nejen online. Každodenně přinášíme ověřené aktuální informace pro podnikatele na www.ohkjablonec.cz.  

   

Jednání s komunálními úřady:

V Jablonci nad Nisou jsem prostřednictvím náměstka primátora pro ekonomické věci požádal, aby byla firmám a živnostníkům, kteří mají pronajaté kanceláře či provozovny v městských nemovitostech, posunuta povinnost splácet nájemné, a to do doby po zrušení opatření vlády a obnovení provozu.  


Informace o opatřeních vlády, bank a podobně, zprávy z centrálních úřadů: 

Kolegyně z kanceláře OHK v Jablonci nad Nisou mají za úkol přeposílat informace, které dostáváme z pražské kanceláře HK ČR nebo od prezidenta Vladimíra Dlouhého.

Údajně byly již přiděleny první úvěry ČMZRB, pravidla kurzarbeitu a dalších podpor pro zaměstnance, kteří nemohou kvůli opatřením vykonávat svou činnost, by měla být uvedena v platnost od 1. dubna, banky se připravují na odklady splátek úvěrů.

 

Aktivity našich členů nabízejících pomoc v době výjimečného stavu: 

Dostali jsme informace o příslušných aktivitách od společnosti Aperta a Hotel Rehavital. Rozjela se služba naší společnosti Sundisk Pomáháme, do které se zapojila řada podnikatelů z Jablonecka, včetně našich členů, např. Kitl, Restaurace Půlměsíc, Kozí farma Pěnčín a dalších firem: Mass.na, Koláčkova pekárna, Pivovar Volt, Lordy Jerky a dalších. 

 

Věřme, že se z toho vzpamatujeme a rychle vše obnovíme. Přeji Vám i Vašim blízkým přečkání téhle doby ve zdraví, 

Martin Bauer, předseda představenstva OHK v Jablonci nad Nisou a KHK Libereckého kraje