Kvůli nedostatku peněz začíná docházet k pnutí mezi firmami. Některé podniky totiž musely začít zkracovat splatnost svých faktur a přestávají být tolerantní vůči fakturám po splatnosti

startup-593341_1280.jpg

TZ, 14.5.2020, HK ČR: Pro zaměstnavatele je nyní prioritou vyplácet mzdy svým zaměstnancům i za cenu, že dočasně nezaplatí svým dodavatelům. Řada podniků ale potřebuje co nejrychleji peníze, aby závazky vůči svým zaměstnancům vyrovnala. A protože opatřeními vlády je zasažen téměř celý tuzemský odběratelsko-dodavatelský řetězec, i vztahy mezi firmami se začaly přiostřovat. Vyplývá to z nové analýzy Hospodářské komory na základě zpětné vazby od jejích členů.

„Opakovaně jsme apelovali na stát, banky, pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele, aby byli vůči zpožděným platbám shovívaví a společně s firmami hledali způsoby, které by podnikatelům umožnily udržitelné cash flow,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, podle něhož bankovní domy hned pochopily, jaké problémy můžou nastat, a proto firmám mj. začaly odkládat splatnosti úvěrů ještě před moratoriem, avšak stát i drtivá většina obcí s efektivní pomocí firmám udržet jejich likviditu otálí.

To ostatně potvrzuje i nová analýza Hospodářské komory. Na pomoc státu totiž dosáhly jen vybrané podniky, ačkoliv vládními kroky je postižen téměř celý soukromý sektor. A i ty úspěšné podniky se musí vypořádat s nedostatkem peněz – v programu Antivirus na kompenzaci náhrady mezd dosáhl jen zlomek zaměstnavatelů, kteří musí nejprve mzdy a odvody zaplatit a teprve poté můžou žádat o jejich částečnou kompenzaci. Na státní úvěry COVID, které byly vyčerpány během několika minut, dosáhlo u každého z nich jen několik set žadatelů.

Neuspokojivý je přitom přístup obcí k promíjení místních poplatků. Přestože stále více radnic přistupuje k nějaké formě pomoci, většina z nich dosud neučinila vůbec žádný vstřícný krok.

Z analýzy Hospodářské komory také vyplynulo, že ačkoliv v dubnu ve srovnání s březnem mírně ubylo firem, které se dosud nesetkaly s žádným vstřícným krokem ze strany věřitelů, stále více než tři pětiny podniků, přesně 62 %, hlásí, že nezaznamenaly od svých věřitelů vůbec žádný vstřícný krok, který by jim pomohl zejména udržet likviditu a pomohl s cash flow. Oproti březnu se v dubnu situace zlepšila především u velkých firem.

Fakt, že problémy s cash flow v souvislosti s dopady vládních preventivních opatření zasáhly většinu českých firem, se projevuje mimo jiné i neochotou dodavatelů k posunutí splatnosti faktur. Firmy zmiňují, že naopak řada dodavatelů zkrátila dobu splatnosti a snížila toleranci případných faktur po splatnosti. Tím dochází k napětí mezi podniky.

Firmy se častěji setkávají se vstřícností u bank, a to především ohledně posunu splátkového kalendáře – týká se to celkem 16 % firem. Častější než v březnu jsou rovněž odklady placení nájemného či prominutí sankcí za zpožděné splácení, se kterými má zkušenost již 8 % firem. Podnikatelé uvádějí pozitivní zkušenosti např. i s dodavateli energií nebo leasingovými firmami.

Hospodářská komora analýzu zpracovala ze dvou šetření mezi jejími členy, která se uskutečnila v měsíčním rozestupu na konci března a na konci dubna na reprezentativním vzorku 405 firem.