Kurzarbeit z programu Antivirus startuje dnes v poledne

640respirator-4945550_1280.jpg

6.4._Program Antivirus byl schválený 31. 3. 2020 pro podporu zaměstnanosti. V rámci tohoto programu mohou postižené firmy požádat o příspěvek na mzdy. Příspěvek má ve firmách, na které dopadla omezení v souvislosti s nemocí COVID-19, zabránit propouštění. Žádosti o příspěvek je možné podávat od pondělí 6. 4. 2020 od 12 hodin. PŘÍRUČKA MPSV

Formulář žádosti má 5 částí:

vyplňuje se: 

  1. žadatel
  2. kontakty
  3. bankovní spojení
  4. podpis na krátkém prohlášení žadatele
  5. a dokončení - ZASLAT LZE DATOVOU SCHRÁNKOU I MAILEM

Společně s žádostí zašlete:

Žádosti lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace zveřejněné na webových stránkách www.uradprace.cz, ve 12:00 budou k dispozici ZDE. Po vyplnění žádosti se rovnou vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvku. Úřad práce údaje ověří, podepsanou dohodu posléze doručí žadateli do datové schránky či mailem. Zpracování by mělo být relativně rychlé, trvat by mělo řádově několik dní.