Kreativní vouchery

kreativni-vouchery-j.jpg

Výzva Kreativní vouchery pro rok 2024 byla vyhlášena 15. 1. 2024. Příjem žádostí bude v Dotačním portálu Ministerstva kultury otevřen 1. února 2024 a bude ukončen 29. 2. 2024. 

K čemu slouží Kreativní vouchery

Kreativní vouchery jsou nástrojem, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. Kreativní řešení nebo zefektivnění prezentace, vzhledu i funkčnosti produktu, procesu nebo služby žadatele směrem k jeho klientům zvyšuje přidanou hodnotu produktů a služeb a přináší pozitivní dopady na podnikání týkající se např. oslovení nového segmentu klientů.

Pro deailní informace o jednotlivých výzvách viz odkazy níže.