Krátké shrnutí činnosti OHK 19.11.18 - 28.6.2019 a poděkování za spolupráci

2019.jpg

28. 06. 2019_Zde je stručné shrnutí toho, co jsme za půl roku realizovali:

Přejeme Vám příjemné léto a dovolené, děkujeme za dosavadní a těšíme se na další spolupráci.

Vaše OHK