Kooperační burza na Mezinárodním veletrhu potravin Polagra

29. 7. 2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR si dovoluje informovat, že dne 22. září 2015 během Mezinárodního veletrhu potravin Polagra v Poznani se bude konat 5. edice kooperační burzy.

Události se zúčastní polské a zahraniční firmy, které sdružila síť Enterprise Europe Network a partneři Polské agentury pro rozvoj podnikání.

Předpokládaný počet zúčastněných firem z potravinářského průmyslu činí 150 společností.

Kooperační burza spočívá v sérii bilaterálních předem domluvených 30minutových setkáních mezi představiteli firem z různých zemí působících ve stejném odvětví se zájmem o navázání spolupráce se zahraničními partnery.
 
V případě zájmu o účast se prosím registrujte na:
https://www.b2match.eu/b2b-food2015/registration
 
Organizátor:
Polska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(Polská agentura pro rozvoj podnikání)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Kontaktní osoby
Aleksandra Wadowska
aleksandra_wadowska@parp.gov.pl
Magdalena Zwolińska
magdalena_zwolinska@parp.gov.pl