Kooperační burza dodavatelského průmyslu v Krušnohoří

15. 6. 2015

Frank Vogel, zemský rada Krušnohorského okresu a Almut Beck, jednatelka IHK Chemnitz srdečně zvou na Kooperační burzu dodavatelského průmyslu v Krušnohoří.

Dobrá tradice kooperační burz dodavatelského průmyslu v Krušnohoří se bude opakovat i v roce 2015. Rostoucí počet vystavovatelů i návštěvníků každým rokem jen potvrzuje význam této kooperační burzy pro malé a střední podniky v regionu, které zde mohou velmi efektivně využít možnost navázat kontakt s potencionálními obchodními partnery. Krušnohorský kraj, Obchodní a průmyslová komora Chemnitz - Region Krušnohoří a Regionální management Krušnohoří Vás z pozice organizátora srdečně zvou, abyste se

ve středu, 21. října 2015 od 10:00 do 15:00 hod v prostorách haly Ritter- Georg- Halle, Straße der Einheit 51, 08340 ve Schwarzenberg,

zúčastnili jako vystavovatelé každoroční akce.

Pro prezentaci Vaší firmy jsou Vám v hale Octanom-Sandsysteme k dispozici výstavní plochy o základní velikosti 2x2 m. Pro tuto akci bude vytištěn profesionální katalog vystavovatelů. Pořadatelé se mimo jiné postarají o zajištění dalších návštěvníků nejen z regionu. Projekt je podporován Regionálním managementem Krušnohoří a Obchodní a průmyslovou komorou Chemnitz, účastnický poplatek za základní nabídku je proto pro vystavovatele pouhých 200,00 Euro plus zákonná DPH. Srdečně Vás zveme a doufáme, že naši nabídku využijete.

Přihlásit se můžete pomocí přiloženého formuláře pokud možno do 10. července 2015.

V případě, že Vaše účast jako vystavovatel není možná, jste samozřejmě srdečně zváni jako návštěvníci.

S dotazy se můžete obrátit na: