Komunikujte se státem elektronicky, nechoďte na úřady. Komora spouští iniciativu PODEJTO ZA MĚ

855taxes-740202_1280.jpg

Praha, 6. dubna 2020Nová legislativa související s  koronavirem přináší podnikatelům nové povinnosti a nutnost jednat s úřady. Omezená kapacita a kratší otevírací hodiny většiny institucí ale komunikaci mezi firmami a úřady komplikují. Ne všichni, především živnostníci, mají zřízeny datové schránky pro online vyřízení potřebných náležitostí vůči státu. V součané krizové situaci přitom úřady často podnikatelům jinou než elektronickou formu komunikace neumožňují. Hospodářská komora proto se svými partnery z iniciativy podejto.cz vytvořila online řešení s názvem PODEJTO ZA MĚ, které umožní vyřízení úředních náležitostí prostřednictvím odborníků, kteří jsou držiteli datových schránek.

Téměř každý živnostník spolupracuje s konkrétními advokáty, daňovými poradci nebo účetními, kteří disponují datovými schránkami. Díky často dlouholeté spolupráci své klienty velmi dobře znají, proto nemají problém s jejich formální identifikací, a na základě plné moci pro ně mohu zprostředkovat úřední náležitosti i online kontakt se státní správou.

„Takový postup jednoznačně předejde chybným postupům, opakovaným návštěvám úřadů, frustraci, zklamání. PODEJTO ZA MĚ je v podstatě univerzální obálkou na  plnou moc, formulář žádosti či jakýkoli dokument,“ vysvětluje princip projektu Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie.

„Živnostníci, kteří si ještě nezřídili datovou schránku, mohou vyzkoušet výhody elektronické komunikace ve spolupráci se svým účetním či právníkem, a věřím, že i taková zkušenost a současná situace je může přesvědčit k intenzivní elektronické komunikaci se státem,“ dodává Tomáš Vrbík, tajemník Úřadu Hospodářské komory.

Hospodářská komora se proto na specializované profesní komory obrátila s prosbou, aby svým stávajícím i novým klientům co nejvíce vycházely při administrativní pomoci vstříc. Proto jsem profesní komory požádal nejen o to, aby své členy o našem projektu informovaly, ale také, aby v krizové době tato podání vůči úřadům jménem svých klientů poskytovaly za sníženou cenu, popřípadě zdarma,“ upřesnil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

„Iniciativu Hospodářské komory PODEJTO ZA MĚ podporuji a doporučuji. To, že má daňový a účetní poradce plnou moc od svých klientů k zastupování vůči finančním úřadům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pijištění, je pro mě dlouhodobě zavedená praxe. Moji klienti mě zmocňují k zastupování vždy od začátku našeho vztahu. Je to pro ně určitě pohodlná varianta, protože jsem za ně schopen kvalifikovaně podat včas a řádně všechna nutná podání prostřednictvím mé datové schránky. Obzvláště v dnešní době, kdy budou přibývat další žádosti a podání na úřady z hlediska odkladu splátek, záloh na daně, čerpání podpory, získávání úvěrů a dalších to považuji chytré a efektivní řešení,“  říká Jaroslav Svoboda, účetní poradce z Prahy.

Od 6. dubna je všem podnikatelům na webových stránkách Hospodářské komory k dispozici online formulář plné moci, který budou moci vyplnit a předat např. svému advokátovi nebo daňovému poradci. Zároveň zde naleznou ucelený přehled rad jak elektronicky komunikovat se státem.

Miroslav Beneš 
Odbor vnější komunikace
Hospodářská komora České republiky
M: +420 725 211 811

benes@komora.cz  www.komora.cz