Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

money-3818438_1280.jpg

Kompenzační bonus v hodnotě dosahující až 44 500 Kč mohou získat společníci malých s. r. o.

Jakou výši má kompenzační bonus pro malé s. r. o.?
Kdo bude mít nárok na kompenzační bonus pro malé s. r. o.?
Jak podat žádost o kompenzační bonus pro malé firmy?
Na kolik to vyjde státní kasu?
Kdy bude schválen kompenzační bonus pro malé s. r. o.?

Malá s. r. o. si může přijít až na 89 000 Kč, rodinné firmy ještě na větší částku.

Kompenzační bonus pro malé firmy

Poslanecká sněmovna schválila výši kompenzačního bonusu v hodnotě 500 Kč denně, a to za období od 12. března do 8. června. Maximálně tedy společníci vybraných s. r. o. mohou žádat až o 44 500 Kč.
Jaké společnosti mohou žádat?

Podmínkou žadatele je to, že společnost nemohla z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávat svoji činnost nad míru obvyklou.

Jedná se o například o:

nutnost uzavření či omezení provozovny,
karanténa,
péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance,
omezení poptávky po výrobcích a službách,
omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti.

Kdo bude mít nárok na kompenzační bonus pro malé s. r. o.?

Nárok na kompenzační bonus mají společníci ve společnostech s ručením omezeným, jejichž podíl není představován kmenovým listem.

Společnost s ručením omezeným, musí mít nejvýše 2 společníky, kde o podporu mohou žádat oba.

Společníků ve společnosti s ručením omezeným, kteří jsou členy jedné rodiny (v přímém příbuzenském vztahu) může být více a o tuto podporu mohou žádat všichni.

Společník žádající o podporu nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel).

Žadatel musí být aktivním společníkem dané firmy k 12. březnu 2020.

Dále společník žádající o podporu nesmí na sebe čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, ani kompenzační bonus pro OSVČ.

Jestliže je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých splňuje podmínky podpory, tak mu vzniká nárok na kompenzační bonus pouze jednou.

Nárok na kompenzační bonus nemají společníci, jejichž společnost se v daném období nachází v úpadku, v likvidaci či jsou nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Dále společnost musí být daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Další důležitou podmínkou je minimální obrat s. r. o., který musí být prokazatelně ve výší 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021.

Jak zažádat o kompenzační bonus pro malé s. r. o.?

Kompenzační program pro malé s. r. o. bude vyplácet a spravovat Finanční správa, která začne přijímat žádosti ihned po nabytí účinnosti zákona.

Společníci vyplní jednoduchý formulář (podobně jako OSVČ), uvedou zde identifikační údaje, dále bankovní účet a čestné prohlášení.

Žádost půjde lehce stáhnout a můžete ji poslat skrze svoji datovou schránku. Dále ji můžete vytisknout, podepsat a poslat poštou či vyfotit a poslat svým e-mailem.

Žádost o kompenzační bonus pro s. r. o. lze na finanční úřad podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Novelu zákona vrátil Senát PS a musí ho podepsat rovněž prezident republiky. Předpoklad je v týdnu po 18.5.2020.


Zdroj: Ministerstvo financí