Kompenzace pro podnikatele

question-mark-g23d573f91-1920-j.jpg

30.11.2021_V před týdnem publikované informaci ohledně koronavirové krize jsem vás informoval o záměru vlády zajistit další fungování programu Antivirus, který spravuje rezort Ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda na své schůzi 29. 11. 2021 schválila prodloužení režimu A programu Antivirus až do 28. 2. 2022 a stanovila nové období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Nastavení podmínek zůstává v podobě, jak ji, bohužel, mnozí z vás znají z předchozích vln pandemie.

Režim A doposud platil do konce letošního roku a umožňuje zaměstnavatelům čerpat 80 % vyplácené náhrady mzdy včetně odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce v nařízené karanténě nebo v izolaci, a to až do výše 39 tisíc Kč za zaměstnance za měsíc.

Pokud jde o režim B, i v novém období uznatelnosti se týká poskytování státního příspěvku ve výši 60 % vyplácené náhrady mzdy včetně odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce z důvodu výpadku vstupů, omezení odbytu či z jiných blíže nespecifikovaných důvodů na straně zaměstnavatele, a to až do výše 29 tisíc Kč za zaměstnance za měsíc. Připomínám, že výše vlastní náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem je v různých situacích různá a v souladu se zákoníkem práce, dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací se pohybuje mezi 60 % až 100 % průměrného výdělku.

Znovuotevření režimu B je reakcí nejenom na vývoj epidemické situace v ČR a mimořádná opatření vlády, ale rovněž akceptováním faktu, že se některé segmenty hospodářství potýkají s dopady narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů mj. i (ale nejenom) v souvislosti s globálním, celosvětovým šířením nákazy.

Minulý týden jsem vás rovněž informoval o znovuotevření dvou dotačních programů z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, tedy programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Situace nabrala velkou dynamiku, zejména pokud jde o COVID – Nepokryté náklady. Důvodem je hlavně skutečnost, že vláda ČR na svém zasedání v pátek 25. listopadu 2021 schválila další krizové opatření (usnesení č. 1066), kterým jsou omezeny další podnikatelské aktivity jako například provozování adventních a vánočních trhů. V reakci na tento sektorový lockdown zástupci HK ČR (poděkování patří zejména mému kolegovi viceprezidentovi Tomáši Prouzovi) intenzivně jednali s představiteli MPO a MF o speciálních kompenzacích pro živnostníky a společnosti z úplně uzavřeného segmentu ekonomiky. Výsledkem je zásadní revize obecného programu COVID – Nepokryté náklady, a to tak, že tento program pokryje mimo jiné i speciálně postižené před/vánoční trhovce.

Z vládou původně schválené univerzální vstupenky ve výši 30% (a vyššího) poklesu obratu a podpory v jednotné výši 40 % nepokrytých nákladů, a to při porovnání pevně stanoveného rozhodného dvouměsíčního období (listopad a prosinec 2021 – srovnávané období) a pevně stanoveného dvouměsíčního srovnávacího období (listopad a prosinec 2019), a zastropování podpory ve výši 20 mil. Kč, vznikla díky tlaku HK ČR během posledních dnů odstupňovaná konstrukce, kterou, jsme jako HK ČR marně požadovali již před rokem. Takže nově má být COVID – Nepokryté náklady koncipován zhruba následovně.

 1. Rozhodným obdobím je listopad až 31. prosinec 2021, v případě mikropodniku lze alternativně zvolit i 1. červenec až 31. prosinec 2021.
 2. Pokud podnikatelskému subjektu v souvislosti s pandemií koronaviru poklesl obrat během rozhodného období:
  1. nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, anebo
  2. nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
  3. Mikropodniky (ale jenom mikropodniky!) mohou také zvolit tyto varianty:
   1. pokud mikropodniku poklesl obrat nejméně o 80 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (listopad až prosinec), činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, anebo
   2. pokud mikropodniku poklesl obrat nejméně o 80 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo 2018 (červenec až prosinec), činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
 3. Limit na žadatele (zastropování podpory) činí 30 mil. Kč.

Ministr v demisi Karel Havlíček přislíbil, že bude umožněna i varianta jiného srovnávacího období pro ty subjekty, které zahájily podnikání až po roce 2019, a ubezpečil, že by dohodnuté parametry už neměly doznat změn – vláda podmínky programu formálně schválí buď ještě tento týden, anebo nejpozději v pondělí 6. prosince. V ostatních podmínkách, např. řešení souběhu s jinou státní pomocí, případné zapojení auditora atd. bude inovovaný program stejný jako při předchozích výzvách programu COVID – Nepokryté náklady. Přesné znění 3. výzvy k programu by mělo být zveřejněno na webu MPO následně po schválení inovovaných podmínek programu vládou.

K jednotlivým dohodnutým parametrům dodávám, že jde v zásadě o maximum toho, co české vládě umožňuje tzv. Dočasný rámec EU ve znění aktuální 6. revize, kterou 18. listopadu 2021 schválila Evropská komise v souvislosti s přípustným rozsahem mimořádné veřejné pomoci v době pandemie. A pokud jde o vymezení mikropodniku, měla by se používat definice EU, která znamená, že půjde o OSVČ a obchodní společnosti, resp. družstva bez zaměstnanců nebo s méně než 10 zaměstnanci a zároveň buď s ročním obratem, anebo aktivy nepřesahujícími ekvivalent 2 milionů eur.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ – PŘÍSPĚVEK ZA PROVEDENÍ TESTU

V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 29. listopadu 2021 (dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 11. 2021, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 11. 2021), pečlivě monitorujeme jednání ohledně výše příspěvku za provádění antigenních testů.

Situace je nyní taková, že aktuálně probíhají zasedání správních orgánů zdravotních pojišťoven, kde postupně dochází ke schválení jednotného postupu při podávání žádostí a proplácení příspěvků. Doplním, že v tuto chvíli nemáme žádný signál, že by některá ze zdravotních pojišťoven neakceptovala předjednané podmínky.

Dle našich informací by tedy mělo být možné podávat žádosti o příspěvek od 17. 1. 2022 prostřednictvím aplikace na portálu: https://www.samotesty-covid.cz/ a maximální výše příspěvku by měla činit maximálně 60 Kč vč. DPH za 1 test (s podmínkou jeho uvedení v přehledu antigenních testů povolených SÚKL, a to optimálně označených rizikovou třídou IVDst.). Postup a základní parametry by tak měly být obdobné jako v 1. pololetí letošního roku.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Ihned po vyhlášení nouzového stavu od 26.11. 2021 jsem se dopisem obrátil na náměstkyni ministra zdravotnictví a současně hlavní hygieničku ČR s žádostí o okamžité omezení pracovnělékařských prohlídek a nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek nových zaměstnanců čestným prohlášením po dobu platnosti nouzového stavu.

Zároveň jsem navrhl, aby stejně jako při vyhlášení nouzových stavů v nedávné minulosti došlo i tentokrát k dočasnému zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, které současně nahradí i zdravotní průkaz u osob, které uzavřou pracovněprávní vztah v době nouzového stavu a budou vykonávat epidemiologicky závažné činnosti. Čestné prohlášení by bylo opět platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

V návaznosti na tento podnět jsem byl ujištěn ze strany Ministerstva zdravotnictví, že návrh bude urychleně projednán a budeme informováni o dalším postupu.

PORADNA PRO PODNIKATELE

Abychom vám pomohli se lépe orientovat v mimořádných opatřeních a kompenzačních programech pokračujeme v provozování naší bezplatné poradny pro podnikatele. Své dotazy – výhradně související s problematikou koronavirové krize – můžete vkládat na tomto odkazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/. Na vaše dotazy odpovídáme ve spolupráci s advokátními kancelářemi ARROWS, Becker & Poliakoff, HAVEL & PARTNERS, PADĚRA, RADA & PARTNEŘI, AK VINDICTA a také technologickým partnerem NEWPS.CZ.