K 1. červnu 2016 zahájila svou činnost Agentura pro podnikání a inovace (API)

30. 6. 2016

Státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu je implementační agenturou pro podporu podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Administruje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

Vznikla oddělením jedné divize od Agentury CzechInvest. Důvodem bylo efektivnější a plynulejší čerpání evropských dotací.

Agentura CzechInvest nadále pokračuje ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky.

Podrobnější informace o příčinách této změny a jejích důsledcích najdete v přiloženém informačním materiálu, níže přikládáme aktuální kontakty.

Kontakt pro Liberecký kraj:            

Ing. Lenka Frieserová
Projektová manažerka pro Liberecký kraj
Oddělení regionálních kanceláří
 
 
Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01  Liberec 
+420 296 342 970
+420 725 978 162 
lenka.frieserova@agentura-api.org
www.agentura-api.org