Jak se dělá cestovní ruch v Libereckém kraji...

12. 9. 2015

se dozvíte na semináři určeném pro firmy podnikající v oblasti CR, podnikatele poskytující ubytovací, pohostinské i zážitkové služby, zástupce turistických informačních center v LK a polském příhraničí, zástupce muzeí, zástupce veřejné sféry, kteří mají rozvoj cestovního ruchu na starosti, zástupce obcí i širší veřejnost s hlubším zájmem o danou problematiku.

Pozvánku na diskuzní fórum s výjezdem, které se uskuteční v rámci projektu „Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském příhraničí“
ve čtvrtek 17. 09. 2015 od 9:30h v klubovně penzionu Podháj a okolí, naleznete v příloze.

Pro účast je nutná registrace na info@ohkjablonec.cz.