Jablonečtí podnikatelé diskutovali s Janem Mládkem, ministrem průmyslu a obchodu

18. 12. 2014

V pondělí 15. 12. 2014 proběhl v secesních prostorách jabloneckého Petřína přednáškový a diskusní večer podnikatelů a představitelů veřejného sektoru s ministrem průmyslu o obchodu, který spolupořádala Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou s Evropským hnutím v ČR.

S potěšením jsme mezi námi přivítali pana ministra Ing. Jana Mládka CSc., který přijel do Jablonce přednášet a diskutovat s podnikateli v letošním roce již podruhé. I když se diskusní večer konal týden před vánočními svátky, zájem podnikatelů a hostů z řad členské základny i veřejné sféry byl mimořádný.

Přednáškový a diskusní večer zahájil a moderoval předseda představenstva OHK v Jablonci nad Nisou Ing. Vladimír Opatrný, který mj. znovu apeloval na nutnost legislativní úpravy postavení HK ČR, která by přispěla ke stabilnímu podnikatelskému prostředí a tím i k celkové ekonomické stabilitě a konkurenceschopnosti ČR.

Pan ministr vedl téměř hodinovou přednášku o svém ročním působení na ministerstvu průmyslu a obchodu a jeho dalším směřování. Dlouze pohovořil o aktuální ekonomické a hospodářské situaci v ČR v návaznosti na Evropu a v některých oborech na celý globalizovaný svět. Zmínil, že je nutné neustále pracovat na zvýšení zahraniční obchodní výměny, pobídek pro zahraniční investice, konkurenceschopnosti a fungujícím daňovém systému a jeho dlouhodobé stabilitě. Prezentoval snahu současného ministerstva o spolupráci podniků se školami, aby profil absolventů odpovídal potřebám zaměstnavatelů a snahu o zvýšení zájmu žáků a studentů o technické obory.

Zbytek večera patřil tradičně diskusi a nutno podotknout, že hosté byli jako vždy velmi dobře připraveni, dotazy byly věcné a jasně formulované a diskuse díky nim byla velmi živá, konstruktivní, měla spád, a pokud by časové možnosti pana ministra dovolily, protáhla by se pravděpodobně do pozdních večerních hodin.

Fotografie z diskusního večera si můžete prohlédnout zde: http://ohkjablonec.rajce.idnes.cz/Diskusni_vecer_s_ministrem_J._Mladkem/.