Jablonec nad Nisou podpoří podnikatele slevou na dva roky

13. 2. 2015

Rada města opět schválila podporu v podobě sníženého nájemného právnickým a fyzickým osobám, které podnikají v nebytových prostorách ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Podnikatelé mají možnost do 31. března žádat o snížení nájemného až o 25% na dobu dvou let.

„Podpora podnikatelské činnosti snížením nájemného v městských objektech je již tradiční záležitostí. Je v zájmu města podporovat podnikání v Jablonci. Činíme tak nejen formou snížení nájmu, ale třeba i vstřícnějšími podmínkami pro parkování zákazníků provozoven v centru města,“ říká primátor města Petr Beitl.
„Letos jsme se v souladu s Výborem pro hospodaření s majetkem města rozhodli poskytnout slevu podnikatelům na dobu dvou let. Pokud by nájemce neuhradil nájem se slevou dvakrát po sobě, automaticky se nájemné vrátí na původní výši před slevou,“ dodává náměstek primátora Miloš Vele.
Letos poprvé mohou zájemci o poskytnutí podpory písemně žádat o snížení nájemného až o 25% na dobu 2 let, tj. od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017. K žádosti je třeba doložit platnou nájemní smlouvu včetně dodatků uzavřenou před 31. 12. 2013 a posledně podané daňové přiznání. Žádost s požadovanými listinami je nutné odevzdat do podatelny Magistrátu města Jablonec nad Nisou nejdéle do 31. 3. 2015 s podmínkou, že žadatel nebude ke dni podání žádosti veden v evidenci dlužníků statutárního města Jablonec nad Nisou.
Slevy dává město již pošesté
Podporu podnikatelům vyhlásila jablonecká radnice již pětkrát. Zpočátku sleva činila 15%. V roce 2009 a 2010 slevu získalo 13 žadatelů. Při výzvě v roce 2011 požádal o snížení nájemného pouze jeden nájemce. V roce 2013 poprvé městští radní nabídli slevu v maximální výši 25% a o snížení nájemného požádalo 16 nájemců nebytových prostor, podpora byla poskytnuta 15 z nich. V roce 2014 žádalo o snížení nájemného 10 nájemců prostor sloužících k podnikání a podpora byla poskytnuta všem žadatelům.

Zdroj: Markéta Hozová, Statutární město Jablonec nad Nisou, tisková zpráva ze dne 12.2.2015