Informační publikace od Hospodářské komory Rumunska

12. 1. 2016

Rádi bychom se s Vámi podělili o informační materiály, které jsme obdrželi od Velvyslanectví České republiky v Bukurešti.

Velvyslanectví České republiky v Bukurešti věnuje podpoře rozvoje česko-rumunských vztahů, především v oblasti obchodní a hospodářské spolupráce, a také v partnerské spolupráci regionů, měst a obcí značnou pozornost. Jako hlavní  vidí zachování vysoké úrovně oboustranně výhodné spolupráce mezi oběma zeměmi, které se podařilo v minulém období dosáhnout.

"Ujišťuji Vás, že s námi můžete ve Vaší práci i nadále počítat a bude mně osobně potěšením se s Vámi osobně setkat. Rád bych od Vás také přivítal náměty na možnou spolupráci a v případě, že byste měli zájem navázat přímé kontakty s hospodářskými komorami v Rumunsku, rádi Vám je zprostředkujeme."

Milan Peprník
rada-vyslanec
Velvyslanectví České republiky v Bukurešti
Ion Ghica 11, Bucuresti