Informace o předběžných tržních konzultacích LK

Nove_Logo_LK_rgb.jpg

Informace o předběžných tržních konzultacích, které pořádá Liberecký kraj dne 17. 3. 2021 na téma „Plánované veřejné zakázky Libereckého kraje 2021“ – samostatně pro: služby, dodávky a  stavební práce.

V rámci těchto akcí představí dodavatelům nové zásady odpovědného veřejného zadávání, které je zadavatel od 1. 1. 2021 povinen dodržovat a bude diskutovat o jejich vhodné aplikaci u veřejných zakázek, které plánuje zadat v roce 2021.

První konzultace bude v 10:00 hod. pro veřejné zakázky na služby, od 12:00 hod. pro veřejné zakázky na dodávky a ve 14:00 hod. bude téma stavební práce.

Účelem realizace akcí je získat relevantní informace od dodavatelů, aby použití prvků odpovědného zadávání mělo smysl, odpovídalo potřebám zadavatele a současně možnostem daného trhu. 

Dokumenty k předběžným tržním konzultacím jsou dostupné na profilu zadavatele Libereckého kraje:

REGISTRACE DO ÚT 16.3. 15:00

„PLÁNOVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY LIBERECKÉHO KRAJE 2021 - SLUŽBY“ 17. 3. 2021 od 10:00 hod.

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000858/zakazka/410171

 

„PLÁNOVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY LIBERECKÉHO KRAJE 2021 - DODÁVKY“ 17. 3. 2021 od 12:00 hod.

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000858/zakazka/410164

 

„PLÁNOVANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY LIBERECKÉHO KRAJE 2021- STAVEBNÍ PRÁCE“ 17. 3. 2021 od 14:00 hod.

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000858/zakazka/410108

 

Kontakt:

Mgr. Martina Šťastná       
vedoucí oddělení veřejných zakázek

____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 624  *  fax: +420 485 226 362

mobil: +420 739 541 533
e-mail: martina.stastna@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz