HK ČR zpřístupňuje informace o veřejných zakázkách

17. 4. 2015

Hospodářská komora chce o veřejných zakázkách informovat na svém webu a své členy i prostřednictvím e-mailů. Všechny veřejné zakázky budou dál vypsány ve věstníku ministerstva pro místní rozvoj. Vedle toho ale ty menšího rozsahu najdou podnikatelé i na webu Hospodářské komory, svým členům je pak bude rozesílat e-maily.

Chce tak podpořit rozvoj podnikání a posílit zaměstnanost v regionech. "V současné době podmínky pro živnostníky, pro malé a střední podnikatele, v naší zemi nejsou ideální. A toto budiž alespoň jedna z cest, jak jim pomoci," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.
S nedostatečným počtem přihlášených živnostníků do soutěží o veřejné zakázky bojuje například Správa státních hmotných rezerv, jejíž zakázky zveřejní komora jako první. "Měli jsme problém s tím, že buď se nám nehlásily firmy, nebo se nám hlásily stále stejné firmy," říká její předseda Pavel Švagr.
Prezident Hospodářské komory ČR (HK ČR) Vladimír Dlouhý a předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr dnes podepsali memorandum, v rámci kterého se dohodli na spolupráci při zpřístupňování veřejných zakázek vypisovaných SSHR. Na webových stránkách Hospodářské komory ČR www.komora.cz tak členové HK ČR nově naleznou v přehledném seznamu zakázky malého rozsahu.
„Jsem přesvědčen, že zpřehlednění a zpřístupnění zakázek Správy státních hmotných rezerv živnostníkům, malým a středním firmám může pomoci zejména v rozvoji podnikatelských aktivit a zaměstnanosti v regionech,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Proto dnes s předsedou SSHR Pavlem Švagrem slavnostně podepsali memorandum, které spolupráci, podporu a poskytování informací zakázek malého rozsahu stvrzuje.

„Máme skladovací areály po celé republice a místní firmy často ani netuší, že nějakou zakázku vypisujeme. Od této spolupráce s Hospodářskou komorou si slibujeme, že se do těchto soutěží zapojí co nejvíc regionálních firem,“ upřesnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Jen loni vypsala SSHR kvůli údržbě a opravě svých areálů zakázky za desítky milionů korun. Jednalo se například o zateplení budov, opravy střech, výstavbu nového oplocení nebo vybílení skladovacích prostor.

Zdroj: Hospodářská komora ČR