HK ČR zabránila robustní agendě plátců spotřebních daní

10. 11. 2014

Sněmovna schválila novelu zákona o spotřebních daních. V rámci prohloubení boje proti daňovým únikům počítal původní vládní koncept s robustním mechanismem plošného prokazování ekonomické stability plátců daní jako nezbytné podmínky k podnikání s vybranými výrobky.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jak v průběhu celého legislativního procesu k samotné novele zákona, tak i v připomínkách k návrhu příslušné prováděcí vyhlášky však poukazovala na nepřiměřenost navrženého opatření a nepředvídatelnost výsledku rozhodnutí celního úřadu při vydávání „tvrdého“ povolení k provozování daňového skladu, mělo-li být založeno na podrobných, ale „měkkých“ ukazatelích.
Oceňujeme, že poslanci při korekci vládní předlohy přijali za své výhrady podnikatelů, a že se Ministerstvo financí ČR profesionálně vyrovnalo s kritickým pohledem HK ČR i dalších zástupců byznysu. Schválená podoba novely zákona tak nevybočuje ze standardů zakotvených v obecně závazných předpisech ostatních členských zemí EU a hrozba vydání sporné vyhlášky je ze zákona odstraněna, přičemž možnost posuzování ekonomické, resp. finanční stability ze strany správce daně zde v odůvodněných případech zůstane.

Zdroj: Tisková zpráva HK ČR ze dne 7. listopadu 2014