HK ČR brojí proti další regulaci českých autodopravců přicházející tentokrát z Francie

23. 6. 2016

Tisková zpráva, Praha, 23. června 2016 - Pro české autodopravce bude likvidační francouzský zákon Loi Macron o uplatňování minimální mzdy na silniční a říční dopravce přepravující zboží a osoby do Francie, varuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

HK ČR proto iniciuje společný postoj obchodních a průmyslových komor v těch zemích, které s francouzským postupem nesouhlasí.

„Fakticky jde o vytlačení z trhu levnějších konkurentů, hlavně ze střední a východní Evropy,“ varuje Dlouhý před zákonem Loi Macron, který vejde v platnost už 1. července. Na řidiče českých dopravců mířících do Francie se totiž začnou vztahovat tamější mzdové a pracovní podmínky. Čeká je také řada absurdních administrativních povinností včetně překládání dokumentů do francouzštiny, které musí mít řidiči v kabině vozu.

Konkrétně jde o potvrzení o vyslání s uvedením údajů zaměstnavatele nebo informace o vysílaném pracovníkovi (řidiči) a jeho pracovní smlouvě. Dále pak o mzdovou pásku s rozpisem složek mzdy a doklad o úhradě mzdy a kolektivní smlouvu, která se jej týká, a v neposlední řadě také jméno, kontakt a doklad o pověřeném zástupci ve Francii, který bude s kontrolními úřady komunikovat. Odpovědnost za to, že řidič tyto dokumenty bude mít u sebe, ponesou dopravce, objednatel přepravní služby i francouzský příjemce.

Po zavedení minimální mzdy v Německu a jejím uplatnění na přeshraniční dopravu do Německa HK ČR v tomto kroku francouzských úřadů spatřuje nebezpečný trend ohrožující hlavní základ evropské integrace – jednotný trh. HK ČR a z jejího podnětu dalších 13 evropských obchodních a průmyslových komor a evropská asociace obchodních komor EUROCHAMBRES německou minimální mzdu uplatňovanou na české autodopravce už odmítly jako protekcionistické opatření ohrožující fungování jednotného trhu. Obdobně iniciuje společný postoj obchodních a průmyslových komor v těch zemích, které nesouhlasí s francouzským postupem.

„Je třeba odmítnout sílící snahy některých zemí využívat pouze výhody, které jim jednotný trh přináší v podobě otevřeného prostoru pro uplatňování svých výrobků a služeb a zároveň se vyhýbat potřebě vlastních strukturálních reforem a nutnosti adaptace na změny, které vyvolává zdravá konkurence,“ vysvětluje analytik HK ČR Ladislav Minčič.

Že jde o další otevřený útok velké členské země na základní svobody jednotného trhu, si uvědomuje i Evropská komise. Ta zahájila proto 16. června s Francií řízení pro porušování evropské legislativy. Zakročila tak stejně jako v případě Německa, s nímž zahájila toto řízení po zavedení minimální mzdy v dopravě před rokem. Podle Komise mají dopravní operace spojené s vysíláním řidičů jen okrajovou souvislost s územím přijímajícího státu.

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY