Exportní a podnikatelské příležitosti v Ázerbájdžánu

30. 9. 2014

České podniky jsou v Ázerbájdžánu velmi aktivní. Perspektivních oborů pro české firmy je hned několik. Česká republika zde má tradičně velmi dobrou pověst v oborech strojírenství, dopravní infrastruktury a energetiky.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uspořádala v druhý den konání 56. Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) dne 30. září 2014 odborný seminář věnující se exportním a podnikatelským příležitostem v Ázerbájdžánu.

Odborného semináře se zúčastnilo téměř 80 zástupců českých firem. „Zaplněná místnost jednoznačně odráží zájem podnikatelů o obchodní příležitosti v Ázerbájdžánu.
Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh se bohužel koná za nepříliš jednoduché mezinárodní politické situace, jejímž důsledkem je jak pro podnikatele, tak i pro vládu a další instituce, hledat v oblasti exportu možnosti diverzifikace na další zahraniční trhy,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. „Západní teritoria zažívají zpomalení, východ je momentálně postižen politickou, a bohužel i vojenskou krizí. l z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že zorganizování tohoto semináře bylo ze strany Hospodářské komory dobré rozhodnutí,“ dodal Dlouhý, který připomněl nedávné podnikatelské mise HK ČR do Ázerbájdžánu, ať už v rámci projektu East Invest, či při příležitosti doprovodné mise cesty ministra zahraničních věcí ČR.

České podniky jsou v Ázerbájdžánu velmi aktivní. Perspektivních oborů pro české firmy je hned několik. „Česká republika zde má tradičně velmi dobrou pověst v oborech strojírenství, dopravní infrastruktury, energetiky a v této historické spolupráci hodláme pokračovat. S ohledem na zmíněnou snahu diverzifikovat máme v úmyslu zrealizovat podnikatelskou misi do Ázerbájdžánu ještě do konce tohoto roku,“ zmínil ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Naopak o nutnosti diverzifikace ázerbájdžánské ekonomiky záhy promluvil přítomný velvyslanec Republiky Ázerbájdžán J.E. Farid Shafiyev: „Hodláme změnit jednostranné zaměření naší domácí ekonomiky, která je momentálně závislá především na ropě. Zejména na poli rozvoje dopravní infrastruktury a dalších projektů v oblasti zpracovatelského průmyslu, ale i zemědělství a zdravotnictví vnímáme hned několik možností uplatnění českých firem,“ uvedl. O dalších příležitostech pro české firmy s velvyslancem Shafiyevem v minulém týdnu jednal i prezident HK ČR Dlouhý: „Panovala shoda, že naše obchodní výměna dosáhla poměrně solidní úrovně, a to 1,16 miliard eur. To je však pro nás stále málo. Vzhledem k tradičním vztahům se domnívám, že potenciál rozvoje vzájemné obchodní výměny je mnohem větší,“ dodal prezident HK ČR Dlouhý. Přítomné firmy byly mimo jiné informovány i o právních aspektech podnikání, či o exportním financování v teritoriu, a to ze strany České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Při příležitosti druhého dne programu MSV prezident HK ČR Vladimír Dlouhý rovněž vystoupil na Business dni Ruské federace, kde zdůraznil význam a důležitost partnerství Ruska a ČR nejen z pohledu vývozu, ale také investic. Promluvil i o dopadu probíhajících omezeních na české strojírenství a průmysl, včetně dopadu na dlouhodobě budovanou vzájemnou důvěru mezi byznysmeny. Vladimír Dlouhý se dnes účastnil i konference pořádané agenturou CzechTrade Čína – partner pro český export, akce Kontakt – Kontrakt, kterou pořádá Regionální hospodářská komora Brno a u příležitosti neformálního setkání měl možnost diskutovat s desítkami zástupců českých firem přítomných na MSV. Dnes večer se prezident
HK ČR zúčastní slavnostního zahájení vědeckotechnického parku v Brně.

Napsal, zdroj: Lenka Vodná/ HK ČR