Evidence skutečného majitele - upozornění na povinný zápis v OR

clause-67401__340.jpg

Vážení členové,

dle novely zákona o veřejných rejstřících(304/2013) je od 1.1.2018 povinností právnických osob uvést do rejstříku aktuální údaje o skutečných majitelích dle zákona 253/2008 o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (EU).

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Doporučujeme věnovat této povinnosti dostatečnou pozornost a provést zápis do OR do konce roku 2018 - bez poplatku. Od příštího roku je stanoven poplatek 1000,- za zápis.

Zapsat lze prostřednictvím notáře (za úhradu) nebo vlastními silami vyplnit formulář (viz 3. odkaz) a odeslat datovou schránkou společnosti. Vyplněný formulář je třeba adresovat místně příslušnému rejstříkovému soudu (viz 2. odkaz).

1) https://issm.justice.cz/

2) https://issm.justice.cz/obecne-informace

3) https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular