EET bude do ostrého provozu spuštěna již za několik dní - 1.12.2016!

11. 11. 2016

Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá méně než 30 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.
Pomocí autentizačních údajů se lze od 1. září přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde si podnikatel po přihlášení zaeviduje své provozovny a vygeneruje digitální certifikát, který je nutno nainstalovat do pokladního zařízení. Zda zařízení s nainstalovaným certifikátem správně funguje, si budou moci podnikatelé vyzkoušet od 1. listopadu 2016.
Autentizační údaje k evidenci tržeb je možné získat dvěma způsoby, a to:
• elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo
• osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.
Do 18. 10. byly autentizační údaje vydány přibližně 12 tisícům podnikatelů, což je zhruba čtvrtina podnikatelských subjektů, u kterých Finanční správa očekává povinnost evidence od 1. prosince 2016. Většina uvedených podnikatelů tedy bude žádat o autentizační údaje v průběhu listopadu, díky čemuž lze očekávat nápor na územní pracoviště finančních úřadů. Finanční správa tedy apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli!

Upozornění pro obchodní společnosti zřizované územně správními celky, kterých se týká elektronická evidence tržeb, a rovněž i místní spolky, jejichž příjem z vedlejší podnikatelské činnosti bude vyšší než 175 000 Kč v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb.
Před první evidovanou tržbou je nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.

Zdroj: Finanční správa