East-West Business Forum 2014: LATIN AMERICA

8. 10. 2014

Konference pro podporu mezinárodního obchodu a investic.

•Datum konání: 14.10.2014, 09:00
•Datum ukončení: 15.10.2014, 13:00
•Místo konání: Černínský palác (Ministerstvo zahraničních věcí), Loretánské nám. 5, Praha 1

Registrace otevřena!
 
Vize:
 
Hospodářské, obchodní a investiční vztahy mezi Českou republikou a Latinskou Amerikou vyžadují společné úsilí, k jejich účinnému udržování a zaručení jejich stability a prosperity.
 
Konference otevře nové obzory vzájemných vztahů v příslušných oblastech, které mají ambice stát se nedílnou součástí opatření, jejichž cílem je další rozvoj obchodní a finanční spolupráce.
 
Konference otevře dveře pro budoucí dlouhodobou spolupráci finančních institucí za účelem podpory společných projektů v České republice a zemích Latinské Ameriky, jakož i na trzích třetích zemí.
 
V neposlední řadě bude konference novou a jedinečnou příležitostí k podpoře konkrétních dialogů podnikatelů a bankéřů, diskusí o způsobech rozvíjení ekonomické a investiční spolupráce a navázání nových obchodních kontaktů.
 
Cíle:
 
Konference se zúčastní vládní úředníci odpovědní za podnikání a zahraniční obchod, klíčoví obchodní zástupci, bankéři, představitelé profesních asociací, obchodních a investičních agentur jak ze strany České republiky, tak z regionu Latinské Ameriky. Tito účastníci budou sledovat společný cíl - otevřít nové příležitosti pro vzájemný obchod a investice.
 
EWBF vytvoří obecnou platformu pro diskusi o možnostech dalšího rozvoje obchodní, hospodářské a finanční spolupráce mezi Českou republikou a zeměmi Latinské Ameriky.Dialog se zaměří na:
 
• výměnu názorů a zkušeností týkajících se hospodářských a investičních příležitostí,
• rozšíření spolupráce ve všech oblastech obchodu a investic,
• snahu překonávat překážky a obtíže v procesu posilování vzájemné spolupráce,
• zlepšení znalostí o možnostech dalšího rozvoje vzájemného obchodu a investičních vztahů.
 
Pro koho je konference určena:
 
České i mezinárodní firmy, vývozci, dovozci, investoři, bankéři, rozvojové agentury, ambasády, obchodní komory a další.
 
Více informací je k dispozici na internetových stránkách: www.ewbf.cz.

Cena: bez poplatku

Kontakt
•Kontaktní jméno pořadatele:Lucie Brunclíková
•Telefon na pořadatele:
•E-mail na pořadatele:brunclikova@icc-cr.cz

Zdroj: icc-cr.cz