Dopady vládních opatřeních na podnikatele, 27.3.

corona-4952975_1280.jpg
V. Dlouhý, 27.3._informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.
Pozitivně vnímám některé kroky vlády na podporu podnikatelů a živnostníků zveřejněné tento týden jako např. prominutí poloviny sociálního a zdravotního pojistného pro OSVČ, plošného zrušení červnové zálohy na daň z příjmů pro všechny podnikatele, ale třeba i posun v konkretizaci programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“. Zatím jsem ale spíše zklamán z nízké pružnosti a akceschopnosti státu při praktické realizaci mnoha rázně vyhlašovaných opatření. Je trochu zbytečné zásobovat nás každý den informacemi o přípravě nových a nových programů pomoci, když ty již formálně zahájené zatím prakticky nefungují. Takže se například dovídáme o přípravě nového programu ČMZRB a MPO COVID III a zatím nejsme schopni získat ani základní informace o způsobu administrace již vyhlášeného programu COVID II. Ujišťuji Vás, že opakovaně apeluji na vládu, aby co nejrychleji aktivovala finanční toky směrem k postiženým firmám a OSVČ. V opačném případě se totiž může stát, že se řada podnikatelů - zejména z řad malých a středních podniků a také živnostníků - tolik potřebné pomoci ani nedočká.
Přes naši snahu získat pro Vás bližší informace k programu COVID II ze strany ČMZRB, Vám bohužel můžeme poskytnout pouze rámcové informace, které jsou publikovány na jejích webových stránkách.   
  
·        Dnes jsme zaktualizovali tabulku Opatření Hospodářské komory a jejich plnění, její současnou podobu můžete nalézt zdeStejně tak jsme zaktualizovali 20 požadavků HK ČR pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem, k nahlédnutí zde.
Veškeré informace od našich živnostenských společenstev a odborných sekcí Hospodářské komory jsme zpřehlednili zde.
Vyjma toho jsme rovněž publikovali výzvu OHK Olomouc ke zmírnění ekonomických dopadů na podnikatele, firmy i zaměstnance adresovanou voleným zástupcům.
Scénář „na tři týdny vše zavřít a pak pokračovat“ není správný?
Nevíme, jestli epidemie opravdu odezní, když na tři týdny všechno zavřeme. Když se podíváme na různé přístupy řešení pandemie, patříme spíše k té skupině zemí, kde se postupuje přísněji. Zatím se zdá, že se v těchto zemích zvládá nákaza lépe. Ale to neznamená, že bychom měli sklouznout do extrému a zavřít úplně všechno. Není ani jisté, jestli za tři týdny bude epidemie ustupovat, abychom mohli ve společnosti i v ekonomice všechna opatření uvolnit.
K podporám pro firmy a živnostníky. Je to dostatečné?
Osobně se domnívám, že každé další opatření, které vláda schválí, bude dobré. Ale teď bych se týden nebo deset spíše soustředil, aby se zúřadovalo to, o čem se již rozhodlo, aby se podpory co nejrychleji dostaly k lidem.
A co ta zbývající část?
Je tu ještě další balík, může to být až ke třem stovkám miliard, které stejně vláda neobsáhne. S tím se bude muset popasovat ekonomika a budou se k tomu muset nějak postavit i banky. Přál bych si, aby se banky přechodně v tomto směru zavázaly k nějakým pravidlům chování. Ostatně taková pravidla se už dříve v některých zemích během některých krizích používala. Máme prostor ke zvýšení zadluženosti, ale samozřejmě ten prostor není nekonečný.