Dojde k vyhnání z daňových rájů?

7. 4. 2016

Mediálním evergreenem posledních dnů je dosud největší únik utajovaných informací - zveřejnění dokumentů panamské právní a poradenské společnosti Mossack Fonseca o tzv. offshorových firmách působících v daňových rájích.

 Tyto firmy umožňují korporacím a jednotlivcům daňovou optimalizaci placením nízkých či nejlépe žádných daní z jejich ekonomických aktivit prováděných na jiných územích a v jiných státech. Prostřednictvím daňových rájů dochází k tomu, že ačkoliv v místech skutečného podnikání tito jednotlivci a společnosti při svém podnikání využívají infrastrukturu, veřejnou správu a další instituce financované z výběru daní, přenesením svých sídel do daňových rájů se na jejich financování na rozdíl od těch, kteří tam daně poctivě platí, nepodílí. Existence daňových rájů tak zásadně bortí spravedlivé podmínky hospodářské soutěže a výběru daní, přispívá k rozvoji zadluženosti národních států, slouží k zakrytí vlastnictví kapitálu a majetku, praní špinavých peněz z úplatků, prodeje drog, k financování teroristických a destabilizačních aktivit zaměřených proti různým sociálním, náboženských skupinám či politickým odpůrcům, k zajištění výhodných hospodářských, politických i legislativních podmínek v různých zemích apod.
 Podle dostupných statistických údajů mělo k 31. 12. 2015  v daňových rájích na Maltě, Kypru, Nizozemí, Seychelách, Britských panenských ostrovech, Bermudách, USA, Lucembursku, Lichtenštejsku apod. sídlo 13 419  českých firem a daňové ráje Českou republiku ročně připraví o 57 miliard korun. V rámci členských zemí Evropské unie se daňový únik způsobený „zaparkováním“ kapitálu v daňových rájích pohybuje v řádech stovek miliard eur ročně, podle některých zdrojů činí více než 1 bilión eur ročně. Ve zveřejněných dokumentech panamské společnosti lze vysledovat i tzv. českou stopu v podobě informací o 283 českých firmách či jednotlivcích.      
 O motivacích původců zveřejnění utajovaných informací a jejich domnělých či skutečných cílech se široce diskutuje, nicméně to, co vyšlo najevo odkrývá povahu globálního finančního systému umožňujícího příslušným elitám nebývalý společenský parazitismus zakrývaný pokryteckými manipulativními frázemi a formální legalizací zaručující beztrestnost jeho provozování.
 I míra revolučnosti opatření české vlády k narovnání hospodářského prostředí a lepšímu výběru daní v podobě zavedení elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení, pokud je posuzována a nahlížena v souvislosti s čerstvě zveřejněnými dokumenty, se jeví v poněkud jiném světle.
Adam a Eva se svým počínáním znelíbili Bohu. Ten se spravedlivě rozhořčil a z idylické harmonie nebeského ráje je kategoricky vykázal. Je načase se ptát, zdali dojde k opakování biblického děje i v případě daňových rájů a kdo to zařídí.

       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce