Diskuzní fórum Export 2015

3. 6. 2015

Dne 2. 6. 2015 se v prostorách multimediálního sálu Krajského úřadu Libereckého kraje konal proexportní seminář ´Diskuzní fórum Export 2015´.

Na organizaci semináře se podílelo především Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky s podporou Libereckého kraje a Krajské hospodářské komory Liberec.

Akce probíhala pod záštitou hejtmana LK, p. Martina Půty, který celý seminář také zahájil. Krátké úvodní slovo přednesl v zastoupení předsedy KHK Liberec Ing. Jaroslava Kopty pan Martin Procházka, ředitel OHK Liberec. Hlavní slovo potom patřilo odborníkům z MPO ČR, MZV ČR, Agentury CzechTrade, Agentury CzechInvest a ČMZRB.

Ing. Petr Adrián, MBA z MPO ČR představil systém podpory exportu v ČR, nastínil program semináře a celou akcí provázel i jako moderátor. Podnikatele seznámil především s užitečným informačním portálem www.businessinfo.cz. Projekty MZV ČR na podporu ekonomické diplomacie představil Ing. Petr Vávra, ředitel Odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu. PhDr. Adriana Dohnalová, vedoucí sektorového týmu CzechTrade jasně a srozumitelně popsala možnosti pomoci ze strany agentury pro podporu exportu. Ředitel královéhradecké pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, Ing. Zdeněk Mareš, provedl ve své prezentaci exportéry aktuálními nabídkami a letošními novinkami. Ing. Tereza Suchomelová, ředitelka regionální kanceláře Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, představila program Marketing Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Otázky z řad publika byly zodpovídány v průběhu celého programu, v závěru diskusního fóra vystoupili se svými zkušenostmi významní exportéři kraje.

Živá diskuze oficiální částí neskončila. Zkušenosti, kontakty, ale i užitečné zpětné ohlasy na proběhlý seminář si podnikatelé a přednášející vyměňovali při kávě a malém občerstvení i v neoficiální části diskuzního fóra ve foyer přednáškového sálu.

 

Střípky z diskuzního fóra

 

Prezentace všech přednášejících budou k dispozici v plném znění na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje.