Deník objevitele příhraničí - osobní album z cest za zážitkem

za-brusici-s-denikem-objevitele-prihranici-j.JPG

Deník objevitele příhraničí - osobní album z cest za zážitkem

Netradiční prezentace a propagace turistických, kulinářských a řemeslných zajímavostí a tradic regionu česko-polského příhraničí

K návštěvám méně známých míst v polsko-českém pohraničí zve Deník objevitele příhraničí, který kombinuje tradiční řemesla, regionální kulinářské zážitky a tradiční produkty. Deník objevitele příhraničí umožní turistům i místním poznat region prostřednictvím zážitků. Jde o celosezónní produkt pro širokou cílovou skupinu, který obohatí turistickou nabídku regionu. „Věříme, že nový Deník objevitele bude mít reálný dopad na propagaci a rozvoj cestovního ruchu a jeho restart po pandemii a energetické krizi a naláká návštěvníky oblasti k novým výletům za poznáním a prožitkem“, říká Iva Linderová, ředitelka Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou. V rámci projektu pořádají tvůrci Deníku, OHK v Jablonci nad Nisou a Krkonošská agentura regionálního rozvoje v Jelení Hoře, polsko-české festivaly chutí příhraničí a výstavy regionálních produktů, ale i setkání a poznávacích výjezdy pro firmy a zaměstnance z oblasti cestovního ruchu. Podrobné informace a termíny naleznete na webových stánkách www.ohkjablonec.cz 

Deník objevitele příhraničí vychází v roce 2023 v tištěné podobě deníčku formátu A5 v pevných deskách s kroužkovou vazbou a obsahovat bude 60 karet zážitků (30 na české a 30 na polské straně), mapu, volné listy pro poznámky, fotografie, jízdenky, vstupenky, a další vzpomínky na Vaše cesty. Na každém z 60 míst získáte zdarma samolepky, které si budete moct střádat ve svém deníku. Všechny samolepky potom pomohou vyplnit tajenku a získat krásné odměny pro úspěšné objevitele příhraničí. Deník bude k dostání na informačních centrech v příhraničí. Jejich seznam a otevírací dobu připravujeme.

Sídlíte v příhraničí a nabízíte originální řemeslný zážitek nebo exkurzi do provozu Vaší dílny? Staňte se součástí online verze Deníku objevitele příhraničí. Krátký popis své činnosti a nabídky pro návštěvníky zasílejte na info@ohkjablonec.cz, případně se zastavte osobně na OHK v Jablonci nad Nisou, Jiráskova 9/1. patro budovy Eurocentra.

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: "Blíže k tradicím, blíže k sobě" je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci programu spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003111: „Bliżej tradycji, bliżej siebie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.