Databáze odborně způsobilých osob (OZO) k provádění kontrol kotlů

9. 8. 2016

APTT (Asociace podniků topenářské techniky) jako autorizované začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky přináší databázi odborně způsobilých osob (OZO) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.

Seznam OZO je uveden na stránkách asociace:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php