Daňové přiznání na dvou stránkách

13. 10. 2016

Na tiskové konferenci konané 6. října 2016 představila Finanční správa České republiky výsledky a pozitivní trendy ve výběru daní za období 2014 – 2016.

Ačkoliv daňová zátěž obyvatelstva se v celkovém úhrnu snížila o 30 miliard korun, výběr daní v letech 2014, 2015 a za první tři čtvrtletí roku 2016 vzrostl oproti roku 2013 o více než 321 miliard korun a inkasa daně z přidané hodnoty, daně z příjmů i spotřební daně jsou na svých historických maximech.       
Představitelé Finanční správy na tiskové konferenci dále uvedli, že kromě zlepšování výběru daní se zaměřují na zlepšování svého přístupu k plátcům a poplatníkům. Od zdaňovacího období roku 2016 budou moci poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti podávat daňové přiznání na novém tiskopise, který má pouze dvě strany. Tuto změnu k lepšíme určitě ocení téměř 900 000 poplatníků, kteří v předešlých letech vyplňovali čtyřstránkový formulář daňového přiznání. Zjednodušený a přehledný tiskopis má poplatníkům zajistít snadnější a rychlejší vyplnění daňového přiznání.    
Nový tiskopis je určen poplatníkům, kteří pobírají pouze příjmy ze závislé činnosti (mzdy) a uvádějí se v něm výhradně příjmy ze zaměstnání mající zdroj na území České republiky. Není určen pro
- poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, kapitálovými příjmy,
- poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí,
- poplatníky podávající dodatečné přiznání.
Použití nového dvoustránkového tiskopisu nebude povinností, poplatníci, kteří si zvykli na původní tiskopis, budou moci daňové přiznání podat na dosavadním čtyřstránkovém formuláři. Součástí nového tiskopisu je i žádost o vrácení přeplatku na dani. 
Finanční správa na svých stránkách kromě nového tiskopisu zveřejnila také leták Jak vyplnit nové přiznání s uvedením praktických příkladů a vzorů.

        Vladimír Opatrný
        daňový poradce