COVID - Veletrhy/kongresy od 6.4.2021

foto-milan-bajer-jkic-1.jpg

30.3.2021_Cílem programu je pomoc firmám podnikajícím v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí, které zaznamenaly výrazný propad obratu, a udržet veletržní infrastrukturu včetně navazujících služeb. Výzva MPO - celé znění

Účel/podmínky pro čerpání: Stát poskytne pomoc ve výši až 60 % nepokrytých nákladů, resp. 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Za nepokryté náklady se považuje ztráta snížená o další dotace z programů jako je COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus. Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány na základě Upraveného výkazu zisku a ztráty sestaveného žadatelem za Rozhodné období.

Maximální částka podpory: Limit pomoci na jednoho žadatele činí 20 milionů korun.

Rozhodné období: 1. březen až 31. říjen 2020

Příjem žádosti: od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021

Způsob podání žádosti: Předpokládá se podání žádosti prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Další informace: Co je k žádosti třeba doložit, jaké podmínky je třeba splnit, nebo kam se případně obrátit pro pomoc s podáním žádosti zjistíte na webu MPO. Pokud se rozhodnete žádost podat, nezapomeňte si předem projít Výzvu