COVID – Průvodci v cestovním ruchu

map-4152197_1920.jpg

3.11.2020_ HK ČR_Dotace COVID – Průvodci v cestovním ruchu je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive průvodců v cestovním ruchu zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19.

Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví a případně i na rozvoj profesních dovedností průvodců tak, aby v případě potřeby mohli získat uplatnění i v jiných oborech, které nejsou závislé na příjezdovém cestovním ruchu.

Lhůty vyhlášené výzvy:

Informace k výzvě

Přibližná alokace výzvy činí 25 000 000 Kč.

Průvodce může požádat o dotaci:

ve výši 50 000 Kč; za předpokladu, že

Pokud nesplní některou z podmínek výše, bude mít nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč.

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na covid.pruvodci@mmr.cz.

Podrobnosti a dokumenty na stránce Ministerstva pro místní rozvoj