COVID – Cestovní agentury: Příjem žádostí začne 11. listopadu 2020

office-1548306_1920.jpg

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních agentur zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního titulu COVID – Cestovní agentury.

Lhůty vyhlášené výzvy

Informace k výzvě

Přibližná alokace výzvy činí 55 000 000 Kč.

Dělí se na dvě části.

Dotace se bude pohybovat v paušálních pásmech 50 000 Kč, 100 000 Kč, 250 000 Kč a 500 000 Kč. Spojení obou podpor není možné.

Elektronický formulář Žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

Případné dotazy k výzvě směřujte prosím na covid.agentury@mmr.cz.

Plněné znění výzvy pro žadatele a další informace k programu COVID – Cestovní agentury na stránce Ministerstva pro místní rozvoj