Covid 19 a nouzový stav - názor odborníka z Libereckého kraje

washing-hands-4940148_1280.jpg

4.4.2020_ZASTAVTE NOUZOVÝ STAV! PROČ ? 

 1. Máme dostatek informací o COVID_19, které podporují návrat k normálnímu fungování společnosti

CO VÍME O epidemii COVID-19

 1. K řízení a zvládnutí epidemie máme platné zákonné nástroje

Zákon o ochraně veřejného zdraví  č. 258/2000 Sb., který upravuje veškeré náležitosti – zejména definuje 

Důležité je, že všechna opatření (rozhodnutí) ve smyslu tohoto zákona podléhají Správnímu řádu  ( Zákon č. 71/1967 Sb.), což znamená, že musí být řádně zdůvodněna a informují o možnosti odvolání.

Pro orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice) jde o běžný pracovní postup, který při své práci denně využívají.     

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20180101

 

 1. Negativa současného krizového řízení z hlediska ochrany zdraví
  • vydávání nařízení bez dostatečného odborného odůvodnění – snižuje ochotu uposlechnout, vyvolává pocit, že vážně ohroženi jsou všichni - argumentace „chráníme vaše zdraví“ je zavádějící, nejasná a navíc nepravdivá
  • upřednostňování plošných opatření a jejich propagace v médiích (stále slyšíme „Zákaz vycházení“, „povinnost nosit roušky“) - vyvolává stres, má vážné negativní zdravotní důsledky pro nejvíce  ohrožené osoby trpící chronickými nemocemi -  stres, omezení pohybu snižuje hybnost a soběstačnost, nošení roušky stěžuje dýchání atd.   
  • nedostatek pozornosti klíčovým odborně řízeným postupům v ohnisku nákazy, ke kterým pak občané přistupují stejně laxně

Ekonomický dopad zbytečně restriktivních opatření na obyvatele (zejména tzv, ohrožené a strádající třídy) nepochybně povede

k mnohem vyšší újmě na zdraví než současná epidemie.

Na rozdíl od epidemie nepůjde o procenta či promile, ale může se dotknout až poloviny obyvatel ČR.

 

CO NAVRHUJEME: 

 1. UKONČIT NOUZOVÝ STAV dne 11. dubna 2020 – DÁLE SE ŘÍDIT ZÁKONEM 258/2000 Sb.

 

 1. NOŠENÍ ROUŠEK V OBCHODECH, NA ÚŘADECH, PRACOVIŠTÍCH A VEŘEJNÝCH MÍSTECH PONECHAT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE PROCENTO NAKAŽNÝCH Z POČTU TESTOVANÝCH BUDE V OBDOBÍ 6.-10.4. KAŽDÝ DEN VĚTŠÍ NEŽ 6%

 

 1. VLÁDA JASNĚ DEFINUJE PLÁN NA POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ TERMÍNŮ A ZODPOVĚDNÝCH OSOB A SEZNÁMÍ S NÍM OBČANY ČR

 

 1. PŘIPRAVIT ROZPOČTOVÉ ŠKRTY ZBYTEČNÝCH VÝDAJŮ – NAPŘ. NÁKUPY ARMÁDNÍ TECHNIKY, PLOŠNÉ SLEVY NA JÍZDNÉ ATP.

 

 1. VLÁDA ZAČNE OBJEDNÁVAT OCHRANNÉ POMŮCKY A POTŘEBNÉ VYBAVENÍ OD ČESKÝCH FIREM – UKONČÍ ZBYTEČNÝ DOVOZ Z ČÍNY

 

MUDr. Lukáš Šoltys

Předseda

České ergonomické společnosti z.s.

Jednatel společnosti PREMEDIS s.r.o.

Člen expertního týmu pro zdravotnictví

Svazu průmyslu a dopravy ČR