Co je třeba dodržet od 1.11.2021, když pořádáte akci pro více lidí

otn-j.jpg

Povinnost pro účastníky Vašich akcí od 1.11.2021:

· Nejdéle před 72 hodinami jste absolvovali RT-PCR test s negativním výsledkem – prokážete
se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji vašeho telefonu.

· Nejdéle před 24 hodinami jste absolvovali POC antigenní test na odběrovém místě s 
negativním výsledkem – prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou na displeji
vašeho telefonu.

· Přinesete si vlastní rychlý antigenní test na virus SARS-CoV-2, který je Ministerstvem
zdravotnictví ČR schválen pro sebetestování, a podstoupíte ho na místě s negativním
výsledkem.

· Bylo vám provedeno očkování proti nemoci COVID-19 za podmínky, že uplynulo 14 dní od
dokončeného očkovacího schématu a doložíte certifikát o provedeném očkování.

· Prodělali jste onemocnění COVID-19, nejste v izolaci a od prvního pozitivního testu
(antigenního, či PCR) neuplynulo více než 180 dní – prokážete se výsledkem prvního
pozitivního testu s datem jeho provedení buď písemným potvrzením nebo v SMS zprávě na
displeji vašeho telefonu.

· Povinnost doložit T-N-O se nevztahuje na děti do 12 let včetně.

· Po celou dobu pobytu v prostorách akce (kromě doby konzumace občerstvení) mějte prosím nasazený respirátor FPP2 a vyšší třídy ( děti do 15let mohou mít nasazenu zdravotní roušku).

· Děkujeme, že dodržujte rozestupy 1, 5m.

· Vzdálenost účastníků akce od případného jeviště/řečnického pultu od jeviště musí být nejméně 2m