ČESKO-NĚMECKÉ VÁNOCE VŠEMI SMYSLY 2.-4.12.2022

smysly-p.png

Česko-německé Vánoce všemi smysly jsou pilotní akcí, která připomene bohaté kulturní dědictví Jablonce nad Nisou. „Věříme, že slavnosti přispějí k dalšímu zlepšení toho, jak místní obyvatelé vnímají společnou minulost Čechů a Němců v regionu. Naším cílem je inspirovat k vytváření společného prostoru pro život stejně tak, jako jej společně utvářely generace našich předchůdců,“ zve na akci Iva Linderová, „a kdy jindy, než v předvánočním čase“ dodává ředitelka OHK.

PROGRAM

Letáčky k jednotlivým zastavením