České firmy potřebují k návratu do normálu po koronaviru zahraniční pracovníky. Urychleme jejich bezpečný návrat do provozů a obnovení vládních programů

818solar-panels-1794467_1280.jpg

TZ, 6.5._Čeští podnikatelé se po odeznění koronavirové krize bez pomoci pracovníků ze třetích zemí neobejdou, vláda by proto měla co nejrychleji umožnit opětovné spuštění programů pro přijímání pracovníků ze zahraničí pro klíčové obory ekonomiky. Samozřejmě za dodržení bezpečnostních a zdravotnických podmínek. V dopise adresovaném ministrům průmyslu a obchodu, vnitra, zahraničních věcí a práce a sociálních věcí to sdělil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

I v nepříznivé ekonomické situaci kvůli koronaviru eviduje Hospodářská komora stálý zájem zaměstnavatelů o zahraniční pracovníky. Jen 3 % oslovených firem zařazených Komorou do Programu kvalifikovaný zaměstnanec propouštělo některé zaměstnance ze třetích zemí a 7 % o takovém kroku uvažuje. „Česká republika se řadí mezi vyspělé evropské ekonomiky, které se bez zahraniční pracovní síly neobejdou. Na tom koronavirová krize nic nezměnila. Apeluji proto na vládu, aby co nejrychleji opět spustila nábory zahraničních pracovníků a při dodržení zdravotnických opatření umožnila návrat těm zaměstnancům, kteří kvůli koronavirové situaci opustili Českou republiku,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. 

České firmy jsou podle informací Hospodářské komory schopny při opětovném zařazení cizinců do výroby na vlastní náklady zajistit potřebná epidemiologická opatření a sledovat zdraví zaměstnanců. To mj. znamená pravidelný monitoring zdravotního stavu včetně měření teploty a testování na covid-19, zajištění ochranných pomůcek, zvýšená hygienická opatření v provozu, dodržování stanovených karanténních opatření, rozestupů apod.

Dvě třetiny respondentů komorového šetření hodlají po znovuotevření hranic žádat o další pracovníky přes Program kvalifikovaný zaměstnanec, a tedy počítají s další spoluprací. „Velká část firem zatím nicméně neví, jak se situace s otevřením hranic vyvine. Právě proto by měla vláda s podnikateli otevřeně komunikovat, aby věděli, kdy mohou se zahraniční pracovní silou reálně počítat a přizpůsobit svoji výrobu aktuální situaci. To je pro rozjezd ekonomiky stěžejní,“ vysvětluje Dlouhý.

Podle Hospodářské komory je klíčové, aby vláda stanovila také to, pro jaké obory ekonomiky bude vydávání pracovních víz znovuzavedeno a aby zohlednila zejména ta odvětví, která jsou na pracovní síle ze zahraničí nejvíce závislá.

„I přesto, že se u nás nepochybně zvýší nezaměstnanost a poptávka po zahraniční pracovní síle nemusí být tak vysoká, stále budou existovat obory, které se bez cizinců při svém fungování neobejdou. To se týká zejména stavebních, strojírenských nebo dopravních firem i  oblasti osobní péče ve zdravotnictví, sociálních službách a v neposlední řadě potravinářství,“ dodává Dlouhý.

HK ČR, Odbor vnější komunikace