ČEB zhodnocení

17. 7. 2012

OHK v Jablonci nad Nisou uspořádala 12.7.2012 pro exportéry Libereckého kraje odborný seminář. Pod názvem: Cesta k novým trhům – Česká Exportní Banka, a.s. klíčový partner exportérů Libereckého kraje a jejich zahraničních zákazníků Co se exportéři dozvěděli:......

OHK v Jablonci nad Nisou uspořádala 12.7.2012 pro exportéry Libereckého kraje odborný seminář.
Pod názvem:
Cesta k novým trhům – Česká Exportní Banka, a.s. klíčový partner exportérů Libereckého kraje a jejich zahraničních zákazníků
Co se exportéři dozvěděli:
• Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní politiky
• Akciová společnost ve vlastnictví českého státu, která vznikla v roce 1995

Zajišťuje zejména typy financování, které jsou pro komerční banky – především v současné době – obtížně realizovatelné z důvodu vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování.
Co mohou exportéři a investoři pro rozvoj obchodní činnosti získat:
ČESKÝ EXPORTÉR Financování výroby pro export (předexportní úvěr)
Dodavatelský exportní úvěr
Záruky
Odkup vývozních pohledávek
ČESKÝ INVESTOR Financování investic v zahraničí
ZAHRANIČNÍ IMPORTÉR Odběratelský exportní úvěr
BANKA EXPORTÉRA Refinancování exportního dodavatelského úvěru
BANKA IMPORTÉRA Refinancování exportního odběratelského úvěru

Účastníci semináře se měli možnost zeptat na jejich konkrétní případy a po ukončení se vyjádřili velmi pozitivně k získaným informacím. Dohodli jsme se na pokračování v druhé polovině roku.

Ing. Oskar Mužíček
Ředitel OHK v Jablonci nad Nisou