Aktuality MPSV k 23.11.2021 - ošetřovné, kompenzační bonus, izolačka, zvýšení cen energie

assist-gdb8d41800-1920-j.jpg

Krizové ošetřovné

V souvislosti s vysokým nárůstem pozitivně testovaných dětí schválila vláda na mimořádném zasedání návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na krizové ošetřovné. Rodičům, kteří jsou doma se svými dětmi, vznikne tak nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy či při nařízení individuální karantény dítěti.  

Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let. Výše ošetřovného bude činit 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, tudíž minimální denní výše ošetřovného bude činit 400 Kč. 

Veškeré podmínky splnění nároku na krizové ošetřovné naleznete na tomto odkaze: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/19_11_2021_Krizove_osetrovne.pdf/

Mimořádný příspěvek zaměstnanci „Izolačka“

Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě byl schválen 19. listopadu 2021. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč. Příspěvek lze čerpat nejdéle po dobu 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. 

Veškeré informace o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě naleznete na tomto odkaze: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/19_11_2021_Izolacka_vlada.pdf/

Kompenzační bonus

Vláda schválila dne 22. listopadu 2021 nový zákon o kompenzačním bonusu. Prvním novým bonusovým obdobím je období od 22. listopadu do 31. prosince 2021. Žádat mohou živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 %. Kompenzační bonus činí až 1000 Kč denně.

Více informací o kompenzačním bonusu naleznete v tiskové zprávě zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/od-22-listopadu-bude-pokracovat-kompenza-43629

Další zajímavé informace:

S růstem cen za energie může pomoci Úřad práce ČR

Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nebude se jim dostávat financí na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných sociálních dávek. Konkrétně se jedná o příspěvek nebo doplatek na bydlení. Ve vybraných situacích lze poskytnout také dávku mimořádné okamžité pomoci.

Veškeré informace a doporučený postup naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k návštěvám v azylových zařízeních

V návaznosti na zhoršující se epidemickou situaci schválila vláda mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví spočívající ve stanovení podmínek umožňujících návštěvy osob v azylových zařízeních. Jedná se zejména o zařízení s vyšší fluktuací osob, které jsou často osobami neočkovanými. Tyto podmínky jsou platné od 29. listopadu.

Více informací naleznete zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-schvalila-nova-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi/

 

Ing. František Kolář

Krajský poradce projektu Krajská rodinná politika

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 

Ministerstvo práce a sociálních věcí