Akciovým společnostem bez webových stránek hrozí pokuta

30. 6. 2014

Akciové společnosti, které nemají vlastní webové stránky, je musí založit nejpozději do 30. června 2014. Jinak můžou dostat pokutu až do výše 100 000 korun. Zákon o obchodních korporacích žádá více informací i od společností s ručením omezeným. Povinnost zřídit webové stránky platí pouze pro akciové společnosti. Ale i pro společnosti s ručením omezeným, které již svůj web mají, platí nové povinnosti.

Podle zákona o obchodních korporacích musí všechny společnosti na svých stránkách uvádět tyto údaje: název firmy, identifikační číslo, adresu sídla a informaci o zápisu v obchodním rejstříku. Akciové společnosti musí navíc k těmto údajům na webu zveřejňovat i pozvánku na valnou hromadu, včetně návrhu usnesení. V případě absence těchto informací může soud společnostem udělit až stotisícovou pokutu.
„Akciové společnosti, které ještě svůj web nemají, by si měly do konce června založit alespoň jednoduché stránky s povinnými údaji a se záložkou pro zveřejnění pozvánky na valnou hromadu. Vyhoví tak zákonným požadavkům a časem mohou doplnit další obsah a vylepšit vzhled či funkcionality,“ radí Kateřina Tomčíková z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners.
Odměna jednatele není ve smlouvě? Pracuje bezplatně
Nové povinnosti platí pro firmy už od ledna, zákon jim ale dal lhůtu na přizpůsobení se do konce června. Ve stejné lhůtě musí společnosti přizpůsobit i své společenské smlouvy či stanovy a další klíčové dokumenty. Například je nutné u každého jednatele a člena představenstva upravit smlouvy o výkonu funkce z hlediska odměňování. Pokud v této smlouvě není odměna uvedena, bude výkon jejich funkce od 1. července bezplatný.
Společnosti, které požadované změny neprovedou, soud nejdříve vyzve k nápravě v určité lhůtě. Jestliže ani během ní své dokumenty neupraví, může jim udělit pokutu. Zákon v některých případech stanoví i možnost soudu nařídit faktické zrušení a likvidaci společnosti. „Není třeba panikařit v tom ohledu, že by nyní soudy začaly rušit společnosti. Ke krajním sankcím by přistoupily až v případě opakovaného porušování a neplnění povinností,“ tvrdí Pavel Dudák, partner advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners.
Dilema pro firmy? Podřídit se novému zákonu kompletně nebo ne
Právníci ale zároveň doporučují nechat si z důvodu komplikovanosti a nejednotného výkladu nové právní úpravy prověřit zejména tyto dokumenty: společenskou smlouvu či stanovy,  zápis v obchodním rejstříku a údaje ve sbírce listin, smlouvy o výkonu funkce a další smlouvy mezi společností a jejími statutárními orgány. „Změn, které zákon ukládá provést, je hodně a jsou poměrně komplikované. Některé z nich nám sice přijdou zbytečné a nesmyslně zatěžující, ale firmám, které se jim nepřizpůsobí, můžou přivodit zbytečné komplikace a finanční sankce,“ varuje Tomčíková.
Společnosti založené za účinnosti starého obchodního zákoníku se také do konce roku 2015 musí rozhodnout, zda se podřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku, nebo zda budou dodržovat jen jeho donucující ustanovení. Právníci rozhodně doporučují první variantu, tedy změnit společenskou smlouvu a zcela se podřídit novému zákonu. Jinak se na společnost vztahují současně oba dva zákony a v praxi se v každém jednotlivém případě musí posoudit, kterým zákonem se daná záležitost řídí.


Zdroj: Businessinfo